Hoe werkt de asielprocedure in België?

Let op!

  • Lumi kan geen hulp aanbieden bij het verkrijgen van een visum of verblijfsvergunning.
  • Een asielprocedure is een moeilijk proces. De meerderheid van de aanvragen worden afgewezen. 
  • Momenteel zijn er in België onvoldoende plaatsen om alle asielzoekers onderdak te verlenen. 

 

Je kan in België asiel aanvragen op basis van je seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Ook intersekse personen komen in aanmerking. Dit is enkel als het in je land van herkomst gevaarlijk is om LGBTI+ te zijn én kan enkel wanneer je in België bent.

 

Je moet tijdens een interview bewijzen voorleggen over:

  • Je seksuele oriëntatie, genderidentiteit of intersekse lichaam

  • Je reis naar België

  • Waarom je in je land van herkomst vervolging vreest

 

Let op! Een asielaanvraag indienen en aanvaard worden, is niet zo eenvoudig. Door Europese afspraken kan iemand niet zomaar kiezen in welk land die asiel aanvraagt. Die Europese afspraken heten de Dublin-verordeningMeer informatie over de Dublin-verordening vind je op de website van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Fedasil.be

 

Weet ook dat niet iedereen een erkenning als vluchteling krijgt en een asielprocedure zwaar kan zijn. De meerderheid van asielaanvragen in België wordt afgewezen. Helaas gebeurt die afkeuring soms op basis van stereotiepe beoordelingen van dossierbehandelaars.

 

Werd je dossier afgekeurd? Je kan na een afkeuring opnieuw een aanvraag doen. Je rechten en mogelijkheden in dat geval vind je terug in de brochure 'Code 207 No Show'.

 

 

Hoe maak je kans op een positieve uitkomst? 

Wees voorbereid!

 

 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft een rapport over de 'Internationale bescherming van holebi’s in België'. Hier vind je ook heel wat informatie en concrete tips om je voor te bereiden.

 

Verzamel zo veel mogelijk informatie en begin er zo vroeg mogelijk aan. Bezorg alle documenten die kunnen aantonen waarom je je land wilde ontvluchten zo snel mogelijk aan de asielinstanties. 

 

 

 

Wil je meer lezen over de asielprocedure?

Deze websites geven je meer informatie;

 

Zit je nog met vragen? De infolijn van Vluchtelingenwerk Vlaanderen staat open voor alle vragen over asiel en migratie. Zij kunnen ook doorverwijzen naar de juiste organisaties.

 

 

>> English version: How does the asylum procedure in Belgium work? <<

>> Version française: Comment fonctionne la procédure d’asile en Belgique? <<

Terug naar hoofdmenu