Professionals

Professionals als bondgenoot

Als professional kom je voortdurend in contact met andere mensen. Je collega’s, je klanten of cliënten, je leerlingen, … Je staat mensen te woord per telefoon of mail, aan de receptie, een loket. Misschien maak je hen wegwijs in nieuwe kennis op school, zet je je in voor hun gezondheid, ondersteun je hen in hun nieuwe job, ... In al die kleine of grote interacties kan je een verschil maken voor LGBTI+’ers door een meer inclusieve en veilige omgeving te creëren.

 

Hoe geef je een goed voorbeeld? Hoe moedig je anderen aan om zich ook in te zetten? Waarmee begin je? Je kan op verschillende niveaus een verschil maken. Als individu kan je mensen bijvoorbeeld al welkom doen voelen door aandacht te hebben voor je woordkeuze, door inclusieve taal en aansprekingen te gebruiken. Datzelfde kan je ook organisatiebreed doen, door de formulieren die je collega’s en jij gebruiken ook inclusief te maken. Sommigen mensen kunnen vanuit hun werkfunctie een voorbeeldfiguur zijn. Je kan ook een verschil proberen te maken via anderen, bijvoorbeeld door je werkgever aan te sporen om iets te veranderen of hun team bij te scholen.

 

Via de knoppen hieronder leer je

Nog geen professional?

Op de pagina 'Schoolopdracht? Interesse in vrijwilligerswerk?' vind je meer info voor jou.

Terug naar hoofdmenu