Privacy

Je privacy is ook voor ons belangrijk. Hieronder vind je de antwoorden op al je vragen rond privacy bij Lumi (website, chat, telefoon, mail). Je leest hier onder andere hoe onze anonimiteit en ons beroepsgeheim werkt.

Website

 

Deze website gebruikt cookies. Aan de hand van cookies krijgen we informatie over het aantal bezoeken aan de website, de datum en tijd van de bezoeken, de websites waarnaar wordt doorgeklikt, enzovoort. Cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Het is dus niet mogelijk een persoon te identificeren aan de hand van hun cookie-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om de kwaliteit van de website te verbeteren. Tevens worden deze gegevens gebruikt om kwaadwillige oproepen te bestrijden. Indien je geen cookie wenst, kan je dat via je browser weigeren.

Anker
website

Anonieme & vertrouwelijke gesprekken

 

Al onze gesprekken zijn anoniem. Dat betekent dat je je (echte) naam of leeftijd niet moet vermelden. Wij doen dat ook niet.
 

Beroepsgeheim

Je gesprekken met ons zijn vertrouwelijk en al onze medewerkers zijn gebonden aan beroepsgeheim. Dat betekent dat de coördinatoren en vrijwilligers van Lumi verplicht zijn om alle informatie die ze krijgen van en over een oproeper (iemand die met ons belt, chat, mailt) geheim moeten houden. Een hulpverlener mag informatie wel delen met collega’s, volgens het gedeeld beroepsgeheim. Informatie waarbij alle concrete namen en details zijn weggelaten, zodat het een situatiebeschrijving in algemene termen wordt, behoort niet tot het beroepsgeheim. 

 

Enkel in zeer ernstige situaties is het mogelijk om beroepsgeheim te doorbreken. Wanneer jij ons vertelt dat je andere mensen in gevaar zal brengen, zijn we verplicht om dat te melden. Wanneer je jezelf, maar geen andere mensen in gevaar brengt, doen we dat niet. We grijpen dan enkel in als jij dat wil.

 

Automatische mailbevestiging 

Van zodra je mail bij ons binnenkomt, ontvang je een automatische bevestiging. Dat kan problemen opleveren als je het mailadres van iemand anders (bv. je ouders) gebruikt. Je kan altijd een nieuw e-mailadres aanmaken waarin je naam niet voorkomt of de mail verzenden via een internetdienst die anonimiteit garandeert.
 

Geen spoor op je telefoonrekening

Bel je met ons, maar wil je niet dat andere mensen dat kunnen achterhalen? Geen zorgen. Contact met ons opnemen is gratis. Ons nummer verschijnt nadien ook niet op je telefoonafrekening.
 

IP-adres

De vrijwilliger waarmee je chat kan je IP-adres niet zien. De coördinatoren van Lumi kunnen dit wel. Je IP-adres kan in uitzonderlijke situaties gebruikt worden, bijvoorbeeld wanneer je de chatlijn overbelast. Na drie maanden worden al jouw gegevens inclusief IP-adres automatisch gewist. 

Anker
gesprekken

Na afloop van je gesprek

 

Geanonimiseerde registratie

Over onze gesprekken via mail, chat en telefoon houden we beperkte gegevens bij. Die gespreksregistratie is strikt anoniem. Dat betekent dat er geen namen, IP-adressen, cookies vermeld worden of te achterhalen zijn. Deze geanonimiseerde gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Ze worden ook gebruikt om onze gesprekken te analyseren in functie van onze jaarverslagen. Daarin delen we o.a. mee welke thema's het afgelopen jaar het meest aan bod kwamen. Benieuwd naar die jaarverslagen? Je vindt ze op de pagina 'Over Lumi' hier op de website.

 

Beperkte bewaartermijn

Chat

Na afloop van je chatgesprek bewaren we maximaal 3 maanden een kopie van je chat. Deze kopie is enkel toegankelijk voor de coördinatoren van Lumi en de vrijwilliger met wie je sprak. Na anonimisering kunnen chatgesprekken gebruikt worden in functie van feedback aan of opleiding van vrijwilligers. In dat geval worden eventuele data, nicknames, locaties, leeftijden of andere identificeerbare persoonsgegevens aangepast of verwijderd.

 

Mail

E-mails bewaren we maximaal 3 maanden om voldoende tijd te voorzien om hulpvragen op te volgen, te verwerken en te beantwoorden. Ook e-mailgesprekken kunnen na anonimisering gebruikt worden in functie van feedback aan of opleiding van vrijwilligers.

 

Telefoon

Onze telefoongesprekken worden niet opgenomen of bewaard.

Anker
achteraf

Meer weten?

 

Vragen over privacy? Contacteer ons op [email protected].

 

Onze volledige privacyverklaring kan je hieronder downloaden en nalezen.

Anker
contacteer
Terug naar hoofdmenu