Ik ben LGBTI+ en voel me onveilig in mijn land. Wat kan ik doen?

Niet overal is het veilig voor mensen die holebitransgender of intersekse zijn. Sommige landen schenden hun mensenrechten. Op sommige plaatsen is seks verboden die niet tussen een man en een vrouw is. Op anderen plaatsen is het wettelijk wel oké, maar hebben mensen nog veel vooroordelen. Ook dat kan gevaarlijk zijn. Niet elk land kan of wil de holebi, intersekse en transgender personen die er wonen beschermen.

 

Je woont in het buitenland en voelt je onveilig. Je wordt vervolgd of bedreigd omwille van je seksuele oriëntatie, seksekenmerken of genderidentiteit. Wat kan je doen? Waar begin je? Wat weet je best voor je hulp zoekt?

 

Je wil in jouw land blijven

Zoek ondersteuning bij lokale LGBTI+ organisaties of mensenrechtenorganisaties.

 

Op de website van ILGA World vind je een overzicht van aangesloten verenigingen wereldwijd. ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) is een internationale organisatie die zich inzet voor gelijke rechten van LGBTI+ personen.

Opgelet: Deze lijst is erg uitgebreid. Sommige organisaties doen enkel beleidswerk en kunnen geen individuele ondersteuning voorzien. Je moet dus zelf verder uitzoeken welke organisaties je kunnen helpen.

 

Je kan ook op zoek gaan met een zoekmachine door kernwoorden te gebruiken zoals ‘LGBTI+ organisatie’ of ‘mensenrechtenorganisatie’.

 

Protection International en Front Line Defenders hebben handleidingen voor activisten die hun veiligheid willen vergroten. Ook voor LGBTI+ personen die geen activisme doen staan er waardevolle tips in.

Beide organisaties komen wereldwijd op voor de bescherming van mensenrechtenactivisten.

 

Activisten die in rechtstreeks gevaar zijn kunnen contact opnemen met de noodlijn van Front Line Defenders.

Je wil jouw land ontvluchten

Let op!

  • Lumi kan geen hulp aanbieden bij het verkrijgen van een visum of verblijfsvergunning.
  • Een asielprocedure is een moeilijk proces. De meerderheid van de aanvragen worden afgewezen. 
  • Momenteel zijn er in België onvoldoende plaatsen om alle asielzoekers onderdak te verlenen. 

 

Je kan in heel wat landen, waaronder België, asiel aanvragen op basis van je seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Ook intersekse personen komen in aanmerking. Dit is enkel als het in je land van herkomst gevaarlijk is om LGBTI+ te zijn.

 

Op de website van ORAM vind je algemene informatie terug over het aanvragen van asielORAM is gespecialiseerd in de bescherming van uitzonderlijk kwetsbare vluchtelingen, inclusief LGBTI-vluchtelingen

 Meer informatie over de asielprocedure in België voor LGBTI+ personen

Hoe werkt de asielprocedure in België?

 

Heb je een kind of partner die in Europa verblijft?

Dan kom je mogelijks in aanmerking voor gezinshereniging. Op de website van Fedasil kan je daar meer over lezen: Gezinshereniging.

Heb je verdere vragen over gezinshereniging? Je kan terecht bij Myria via telefoon, e-mail of het contactformulier op de website.

 

Is het mogelijks gevaarlijk je land te ontvluchten?

In heel uitzonderlijke situaties kan je geholpen worden met je reis. Dit heet dan hervestiging’ of ‘resettlement’. Er zijn momenteel twee organisaties die hervestiging organiseren.

  • UNHCR is de vluchtelingorganisatie van de Verenigde Naties. Je kan voor meer informatie over hervestiging en hun werking terecht bij het UNHCR in het land waar je verblijft: overzicht UNHCR-locaties.
  • Rainbow Railroad is een Canadese organisatie die wereldwijd LGBTI+ vluchtelingen helpt. Dit doen ze onder meer door hervestiging. Een aanvraag kan je op deze pagina doen: Request help

Terug naar hoofdmenu