Er zijn voor je kind

Wanneer je kind worstelt met hun seksuele voorkeur of genderidentiteit, zoeken ze naar steun en veiligheid bij jou als ouder, zodat ze zelf kunnen ontdekken waar ze zich goed bij voelen. 
 

Voor jezelf als ouder is dit niet altijd even gemakkelijk: je zit zelf met vragen en weet niet altijd wat ‘de beste manier is’. Op deze pagina geven we je handvatten om als ouder die veilige plek te bieden waar je kind zo nood aan heeft. Onderzoek toont aan dat holebi- of transgender jongeren die steun ervaren van hun ouders zich beter in hun vel voelen. Ze hebben dan minder kans op depressieve symptomen en zelfmoordgedachten.

Je maakt best je eigen invulling van onderstaande tips, want elk kind en elk gezin heeft een eigen manier om hiermee om te gaan en een eigen tempo: de ene weet goed wat die wil, de andere heeft dan weer wat meer tijd nodig om uit te zoeken wat er precies allemaal gaande is. 

Welke boodschap ik zou geven aan andere ouders? Als je kind zich niet gekaderd voelt, al niet thuis de warmte en de steun krijgt, hoe gaat die dan weerbaar zijn in de buitenwereld? Wees er voor je kind. Of je kind nu .. is of.. Whatever. Als je je kind op de wereld hebt gezet uit liefde, dan is al de rest bijzaak. Als je je kind graag ziet, dan overwin je veel.

Tina
Terug naar hoofdmenu