Ik heb het moeilijk met de seksuele voorkeur of genderidentiteit van mijn kind.

Sommige ouders voelen zich niet goed bij de holebi- of transgenderidentiteit van hun kind. Dit kan voortspruiten uit het idee dat holebiseksualiteit verkeerd is en schadelijk voor je kind. Of misschien vind je dat jongens zich duidelijk als jongens moeten gedragen, en meisjes zich als meisjes.

 

Als ouder ga je misschien uit bezorgdheid je kind stimuleren om in het ‘normale’ vakje te passen, opdat die zich als hetero en ‘typisch’ meisje of jongen zou gedragen. Ouders doen dit vaak uit goede bedoelingen: Je wil je kind leren hoe het zich kan gedragen in onze maatschappij, opdat je kind zal passen in de groep, geaccepteerd zal worden door anderen, niet gepest of buitengesloten zal worden, een goed leven kan hebben,... Sommige ouders straffen hun kind wanneer het zich anders gedraagt, met als doel dit gedrag af te leren. Sommige ouders verbieden hun kind contact te hebben met holebi’s of transgender personen of hierover informatie te zoeken. Op die manier hopen ze te voorkomen dat hun kind later holebi of transgender zou worden.

 

Hoewel ouders dit met de bedoeling doen om hun kind te beschermen, heeft dit het effect op kinderen dat ze zich afgewezen voelen door hun ouders. Ze krijgen het gevoel dat hun ouders hen minder graag zien of zich voor hen schamen. Vaak proberen ze dit stuk van hun identiteit te verbergen of te onderdrukken om hun familie geen pijn te doen. Jongeren die zich niet aanvaard voelen door hun ouders gaan zich minder goed in hun vel voelen. Er is ook een grotere kans op zelfmoordgedachten en risicogedrag.

 

Als ouder kan je een groot verschil maken. Door je kind te steunen gaat die zich beter in hun vel voelen. Je hebt een belangrijke rol in het welzijn van je kind en in de opbouw van hun zelfvertrouwen. Ook kan de veilige band met jouw kind een stevige buffer vormen waardoor je kind afwijzing of negatieve reacties gemakkelijker verwerkt. Steun van ouders beschermt het kind tegen zelfmoordgedachten of risicogedrag. Ook wanneer je moeilijk kan accepteren dat je kind holebi of transgender is, kan je wel nog je kind ondersteunen door je afwijzende houding naar je kind toe te verminderen.

Toen mijn dochter nog klein was, was ik zo vaak aan het piekeren over hoe ze eruitzag... Terwijl ik me zorgen had moeten maken over hoe ze zich voelde. We wisten niet van transgender - maar ik weet hoe verdrietig ze vlak voor de middelbare school was. De school hielp ons een vertrouwenspersoon te vinden en toen ontdekten we hoe hopeloos ze zich voelde. Ik wilde zeker weten dat ze niet werd afgewezen door anderen, maar in plaats daarvan was ik degene die haar afwees... Ik ben zo dankbaar dat ik dingen kon veranderen voordat het te laat was.

Li, moeder van Mira (14)

Als ouder wil je je kind helpen, maar vaak weet je niet hoe. Hoe jij zorg draagt voor je kind, hangt af van je eigen opvoeding, de waarden in je familie, je cultuur, je overtuigingen en geloofstradities. De verwachtingen en dromen die je hebt voor de toekomst van je kind komen daaruit voort. Soms staan die verwachtingen en dromen haaks op de gender en seksuele voorkeur van je kind. Bijvoorbeeld wanneer je als ouder droomt van een traditioneel huwelijk tussen een man en een vrouw, en je zoon blijkt op mannen te vallen. Vaak hebben ouders een gevoel dat ze controle verliezen over de toekomst van hun kinderen, bijvoorbeeld wanneer hun transgender kind een transitie wil doorgaan. Het kan verwarrend zijn wanneer je het gevoel krijgt niet terug te kunnen vallen op je familietradities en kennis in je nabije omgeving. Je gaat door een leerproces: Vele ouders voelen in het begin schaamte omdat ze weinig weten over gender en seksuele voorkeur. Dit gaat voorbij wanneer ze meer leren over de thema’s, bijvoorbeeld op deze website.

 

Onder de vraag Hoe kan ik mijn kind ondersteunen in de zoektocht naar hun gender en seksuele voorkeur? vind je meer tips om er te zijn voor je kind.

Voor mij zijn traditionele familiewaarden heel belangrijk. Toen mijn zoon uit de kast kwam als biseksueel, had ik het daar moeilijk mee. Ik dacht dat hij in ging tegen waar wij voor staan. Nu zie ik dat hij ook als biseksuele persoon gelukkig en gezond kan leven. Hij doet er uiteindelijk toch niemand kwaad mee dat hij op zowel mannen als vrouwen valt?

Paul
Terug naar hoofdmenu