Hoe kan ik mijn kind ondersteunen in de zoektocht naar hun gender en seksuele voorkeur?

Zoek info

Ga als ouder zelf op zoek naar informatie over gender en seksuele voorkeur. Het feit dat je deze website aan het lezen bent, toont al aan dat je de eerste stap met succes opneemt. Goed bezig! Lees, kijk naar filmpjes (zie pagina Getuigenissen en Rolmodellen) of stel je vragen aan Lumi of in je lokale Regenbooghuis. Zelf info zoeken toont je kind dat je ook echt moeite wil doen. Je leert op die manier verder kijken dan de stereotiepe ideeën over holebi's en transgender personen. Op die manier hoef jij je kind niet alle vragen te stellen, maar kan je kind ook met vragen naar jou toe komen.
 

Creëer een veilige sfeer

Veel jongeren zijn bang om met hun ouders over gevoelens te praten. Ze vrezen dat hun ouders hen zullen afwijzen of dat ze hun ouders zullen teleurstellen. Ondersteuning begint met het werken aan een veilige band tussen jou en je kind: Werk aan een open, vertrouwelijke sfeer in je gezin. 
 

Wie niet gemakkelijk praat, kan op andere manieren hun kind steunen. Dat kan bijvoorbeeld door voor je kind op te komen wanneer die negatieve ervaringen meemaakt. Door naar hen te luisteren leer je herkennen wat hen raakt. Je komt op voor je kind door te reageren op negatieve opmerkingen over holebi’s, transgender personen of andere mensen die soms worden uitgesloten omdat ze 'anders' zijn.

Mijn broer kan soms pittig uit de hoek komen over ‘janetten’ en ‘travestieten’. Toen hij bij ons kwam eten, heb ik hem op een gegeven moment aangesproken dat deze opmerkingen in ons huis niet welkom zijn. Ik heb hem gezegd: ‘Je bent altijd welkom in ons huis, maar als je komt wil ik dat je geen kwaad spreekt over holebi en transgender personen waar mijn dochter bij staat.’ Ik wil dat hij mijn dochter en de mensen rondom haar respecteert.

Walid, vader van Yana

Een andere manier om steun te geven, is door interesse te tonen in de vrienden of partner van je kind. Door de vrienden of partner van je kind te aanvaarden, toon je warmte naar je kind toe. Je kan bijvoorbeeld aangeven dat de vrienden ook welkom zijn bij je thuis, dat je hen graag zou leren kennen, of dat je het fijn zou vinden als hun partner ook zou komen naar het familiefeest.

Eerst was ik bang voor de invloed van de vriendengroep van mijn kind. Er zaten verschillende rare typetjes bij en enkelen rookten, dus ik had schrik dat ze Noah daarin zouden meesleuren... Pas toen ik zag hoezeer Noah zich veilig voelde bij hen, en wat ze voor Noah deden wanneer het slecht ging, drong het tot mij door dat ik een stap opzij moest doen en ruimte moest bieden aan de vrienden die Noah zelf koos. Toen werd ook de band tussen ons beter.

Chris, vader van Noah (18)

Daarnaast kan je je kind in contact brengen met rolmodellen, bijvoorbeeld via de pagina's Rolmodellen en Getuigenissen op deze website. 

 

Ten slotte kan je als ouder ook je kind steunen door je in te zetten voor alle LGBTI+ personen. Dit kan bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen bij het regenbooghuis in je provincie, door een aanspreekpunt voor LGBTI+ jongeren te starten op de school van je kind of door mee te lopen met de Belgian Pride.
 

Maak het thema gender en seksualiteit bespreekbaar

Het is goed om je kind van jongs af aan te leren dat er verschillende seksuele voorkeuren en uitingen van gender bestaan, en dat die gelijkwaardig zijn. Tips hiervoor vind je onder de vraag rond Genderbewust Opvoeden.

 

Vertel aan je kind dat het oké is als die zou worstelen met hun identiteit of seksualiteit. Wanneer je kind weet dat jij holebiseksualiteit of transgender zijn oké vindt, kan het gemakkelijker worden voor hen om te zeggen dat ze zelf holebi of transgender zijn of twijfels hierrond hebben. Laat je kind weten dat je openstaat voor vragen en deze zal beantwoorden wanneer die er zijn. Vertel je kind dat je bereid bent om mee te denken over zaken waarmee ze eventueel worstelen. Zo weet je kind dat die bij jou terecht kan om hierover te praten.


Je vraagt je wellicht zelf ook af hoe je kind zelf over deze thema’s denkt. Je hoeft niet meteen vragen te stellen over de gevoelens van je kind zelf, je kan beginnen met vragen over de thema’s op zich: Wat denkt je kind over transgender personen? Hoe staat je kind tegenover holebi’s? Kent je kind LGBTI+ personen? Geef ook aan wat jouw eigen kijk en ervaring hiermee is. Je kan dit doen aan de hand van een krantenartikel, een youtubefilmpje of iets op tv. Spreken over seksualiteit en gender met ouders kan ongemakkelijk zijn voor je kind. Ook wanneer jij als ouder aanspreekbaar en begripvol bent, is het niet altijd makkelijk voor je kind.

 

Bij Huis van het Kind kan je rekenen op extra opvoedingsondersteuning.

Op de website Allesoverseks vind je meer tips over praten over seksualiteit en relaties met je kind.

Onder de vraag Praten helpt, maar hoe pak ik dit aan? vind je nog tips die je kunnen helpen.

 

Een gesprek met je kind over hun eigen seksuele voorkeur of gendervariante gevoelens kan meer duidelijkheid scheppen. De kans is groot dat je kind zelf naar jou toe zal komen als die over dit onderwerp iets wil delen. Je kan zelf ook vragen stellen: Heeft je kind ooit al zulke gevoelens gehad? Hoe was dat voor je kind? Twijfelt je kind over hun seksuele voorkeur of genderidentiteit of heeft die hier al duidelijke ideeën over? Je kind is er misschien zelf nog niet uit: het is belangrijk dat je hen de tijd geeft om dit zelf te bepalen. Dit kan voor jou als ouder soms wel verwarrend of moeilijk kan zijn, maar deze tijd geeft je kind de kans om te ontdekken en experimenteren.

In onze familie werd er zelden over zo’n zaken gepraat. Toen ik merkte dat mijn kind hiermee zat, wist ik echt niet hoe ik dat moest aanpakken. Ik heb daar wel van wakker gelegen... Ik moest een hoge drempel over. Toen ik er toch over sprak met mijn kind, voelde dat heel klungelig... Intussen is het geen taboe meer en moeten we soms nog lachen als we terugdenken aan die eerste gesprekken.

Meryem

Onze zoon wist wel dat we het zouden aanvaarden dat hij holebi is, maar hij was vooral bang om ons teleur te stellen omdat hij het “traditionele” patroon verbreekt. Wij houden van ons kind, dus dat maakt ons allemaal niet uit. Ik wil dat hij gewoon zichzelf kan zijn.

Tina
Terug naar hoofdmenu