Ik ben gelovig en mijn kind is LGBT+. Hoe ga ik daarmee om?

Als ouder heb je een enorme impact op het leven en de toekomst van je kind, in positieve of in negatieve zin. Hoe je omgaat met de seksuele voorkeur of genderidentiteit van je kind, bepaalt voor een groot stuk het welzijn van je kind. 

 

Voor sommige ouders is hun geloof een reden om het holebi of transgender zijn van hun kind niet te aanvaarden. Het zou kunnen dat je het gedrag van je kind vanuit jouw geloof als ‘zondig’, ‘ziek’ of ‘slecht’ ervaart of niet passend binnen jouw gemeenschap. Mogelijks maakt de seksuele voorkeur, de genderidentiteit of genderexpressie van je kind je beschaamd of gaat deze tegen je religieuze en culturele overtuigingen in.

Wanneer je kind jouw negatieve oordeel over LGBT+ personen merkt, kan het zich afgewezen voelen voor wie het is. Dit heeft een grote impact op het welzijn van je kind. Wanneer je kind zich niet gewaardeerd en ondersteund voelt vanuit de familie, is er een grotere kans dat je kind zich zal terugtrekken uit je gezin/familie. Om zich beter te voelen, gaan kinderen soms op zoek naar een andere omgeving waar ze zich meer aanvaard voelen. 

 

Is je kind zelf ook gelovig? Hoe gaat het kind om met hun gevoelens vanuit het geloof? Met welke geloofsvragen zit het kind of heeft het in het verleden geworsteld? Welke antwoorden vond het kind hier zelf op? Kan je je kind bijstaan bij het zoeken naar antwoorden binnen en buiten het geloof? Wanneer je kind zich niet gewaardeerd en ondersteund voelt door de geloofsgemeenschap of geen antwoorden vindt in het geloof, kan het kind daarmee worstelen en mogelijks het geloof kwijtraken. 


Je kind ondersteunen betekent niet dat je als ouder elk gedrag dient goed te keuren. Je kan je kind met liefde opvoeden en hen nog steeds het gevoel geven dat ze een deel van de familie zijn. Blijf waardering tonen voor je kind ondanks dat je bepaalde gedragingen afwijst. Het is goed om te proberen je kind in de beschermende omgeving van de familie te houden door liefde te tonen, op die manier kan je de familiebanden beschermen.

 

Sommige ouders en grootouders vinden net steun in het geloof om moeilijkheden te overwinnen. Het kan helpen om te praten met een geestelijke, bijvoorbeeld een priester, imam of rabbijn. Ook in het gebed vinden vele ouders houvast.
 

Gelovige ouders met een migratieachtergrond kunnen ook terecht bij Merhaba. Deze vereniging verdedigt de belangen van alle holebi’s, transgender en intersekse personen (LGBTQI) met een migratieachtergrond, hun partners en familie. Hun website is Merhaba.be.

Mijn zoon zei dat het moeilijkste deel voor hem was dat hij dacht dat we hem niet meer graag zouden zien als we wisten dat hij biseksueel was, dat we hem zouden aan de kant schuiven, en dat God niet meer van hem zou houden. Ik had nooit verwacht dat mijn zoon holebi zou zijn. Toen ik dat te weten kwam zakte de moed me in de schoenen. Maar ik heb me herpakt. Want we zien onze zoon graag. Ik heb veel met hem gepraat, hem verzekerd dat we hem graag zien en dat ook God hem nog graag ziet. Zo hebben we het samen kunnen verwerken.

Paul, vader van Tod (15) - Family Acceptance Project
Terug naar hoofdmenu