Waar kan ik als minderjarige terecht wanneer iemand mij slecht behandelt?

Ik zoek een luisterend oor.

 • Bij het Jongeren Advies Centrum (JAC) kan je terecht met elke vraag. Naast advies en een luisterend oor kunnen zij je gratis professionele hulp aanbieden. Je kan met hen bellenchatten of mailen.


 • De Overkop-huizen zijn een veilige plek waar jongeren tot 25 jaar gewoon binnen en buiten kunnen lopen en contact kunnen zoeken met leeftijdsgenoten. Daarnaast kan je er ook steeds een luisterend oor vinden en beroep doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. Je kan tijdens de openingsuren terecht in één van de tientallen huizen.;


 • Bij TEJO kunnen jongeren tussen 10 en 20 jaar gratis en anoniem therapeutische begeleiding krijgen. Je kan met of zonder een afspraak terecht in één van hun TEJO-huizen. Je kan ook contact met hen opnemen via hun contactformulier.


 • Awel biedt gratis en anoniem een luisterend oor aan via chat, e-mail en telefoon. Op hun forum kan je je vraag of verhaal delen met leeftijdsgenoten.

 

Anker
luisterendoor

Ik word onrechtvaardig behandeld.

 • Heb je vragen over je rechten als minderjarige? tZitemzo helpt je verder met al je vragen over kinderrechten. Je kan met hen chatten, mailen en bellen

 • Een vraag of klacht over jeugdhulpverlening? JO-lijn gaat aan de slag met jouw problemen en vragen. Indien nodig voert ze een onafhankelijk onderzoek naar jouw klacht. De JO-lijn is bereikbaar via mail en telefoon.

 • Vragen of klachten over jouw rechten als patiënt in de geestelijke gezondheid? Chat met een externe ombudspersoon. Die kan je verder helpen.

 • Je voelt je niet correct behandeld? Je rechten werden geschonden? De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissa­riaat helpt jou verder. Je kan met hen bellen en mailen.

 

Anker
geschondenrechten

Ik zit in een moeilijke thuissituatie.

Neem contact op met het JAC of CLB. Zij zoeken samen met jou naar een oplossing. 

 

Heb je dringend een slaapplaats nodig? Bekijk onze pagina 'Ik ben dakloos. Waar kan ik terecht?'

 

Anker
thuis

Ik word gediscrimineerd.

 • Word je gediscrimineerd omwille van je huidskleur, geloof, leeftijd, handicap, gender of seksuele voorkeur? Je kan terecht bij een anti-discriminatie instelling. Zij informeren je, bemiddelen en kunnen gerechtelijke stappen nemen. Ze kunnen je bijstaan, maar jij bepaalt steeds wat er gebeurt. Ze ondernemen nooit stappen zonder jouw toestemming. Je leest er meer over op de pagina 'Waar kan je terecht als je gediscrimineerd werd?

 • Heb je in een chatroom of op social media te maken gehad met racistische of discriminerende taal? Je kan dit melden bij ORBIT. Een medewerker bekijkt vervolgens met jou welke stappen je kan ondernemen.

 • Vermoed je discriminatie bij je schoolinschrijving? Je kan een klacht neerleggen bij de Commissie Leerlingenrechten.

Niet zeker of wat je meemaakt discriminatie is? Je kan meer informatie terugvinden op de pagina Wat is discriminatie? of je vraag gratis en anoniem stellen aan Lumi. Onze vrijwilligers luisteren graag naar je verhaal en vragen via telefoon, chat of e-mail. 

 

Anker
discriminatie

Ik ben slachtoffer van geweld.

 • Werd je als jongere slachtoffer van strafbaar geweld? Dan kan je een klacht indienen bij de politie. Let op! Wanneer je jonger bent dan achttien jaar moet de politie verplicht je ouders inlichten. Dat is omdat zij de taak hebben om je te beschermen. Laat je daardoor niet tegenhouden om te praten over wat je meemaakte.

 • Zoek je praktische of emotionele ondersteuning? Je kan terecht bij Slachtofferhulp van Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)Zij bieden hulp aan slachtoffers van geweld en misbruik en slachtoffers en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven. Bij de dienst slachtofferhulp van CAW vind je mensen die professioneel zijn opgeleid om je gratis te helpen. Ze kunnen een luisterend oor of psychologische steun bieden. Ze kunnen ook meegaan naar de politie, dokter of rechtbank als dat nodig is. Alles wat iemand aan slachtofferhulp vertelt is vertrouwelijk. De gesprekken kunnen op hun dienst doorgaan, maar ook bij je thuis.

 • Werd je slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Op de pagina Waar kan ik als jongere spreken over seksueel grensoverschrijdend gedrag vind je meer informatie.

 • Naast het CAW zijn er ook nog andere organisaties die jongeren, vaak gratis, professioneel ondersteunen. Je vindt hen terug op de pagina over hulpverlening.

 • Wil je liever online met iemand praten? Je kan met je vragen en zorgen over geweld gratis en anoniem terecht bij Nupraatikerover en 1712

Niet zeker of wat je meemaakte onder geweld valt? Je kan meer informatie terugvinden op Wat is allemaal geweld? of je vraag gratis en anoniem stellen aan Lumi. Onze vrijwilligers luisteren graag naar je verhaal en vragen via telefoon, chat of e-mail. 

 

 

 

Anker
geweld

Op de pagina's Op zoek naar jezelf en Goed in je vel leer je als LGBTI+ persoon meer over je mentaal welzijn. Op de pagina Negatieve ervaringen lees je over wat je kan doen als iemand je afwijst, pest of je gewelddadig benadert. Als je zelfmoordgedachten hebt, kan je terecht op de pagina Ik denk aan zelfmoord.

 

Heb je behoefte aan lotgenotencontact of praatgroepen? Op de pagina Anderen ontmoeten vind je meer informatie over verenigingen.

Terug naar hoofdmenu