De moeilijkheden die mijn kind ervaart wegen zwaar op me. Hoe ga ik daarmee om?

Wanneer je kind door een moeilijke periode gaat, ben je als ouder extra waakzaam en alert, zeker wanneer je kind ook depressieve gevoelens of zelfmoordgedachten heeft. Je probeert je kind te beschermen, maar soms voel je je machteloos, angstig of wanhopig omdat je op bepaalde factoren geen vat hebt, zoals pestgedrag of hetgeen er zich afspeelt in het hoofd van je kind. Sommige ouders voelen frustratie en kwaadheid. Dat kan zich uiten naar het kind toe, naar de andere kinderen, partner, collega’s... Sommige ouders voelen zich onzeker of schuldig voor wat hun kind en hun gezin overkomt. Misschien heb je het gevoel dat je tekort geschoten bent tegenover je kind of andere gezinsleden. Deze emoties kunnen je als ouder enorm uitputten, zowel mentaal als fysiek. Ze kunnen zorgen voor minder energie, hoofd- of spierpijn, slaapproblemen en kunnen zelfs leiden tot een depressie.
 

1. Doordat er veel aandacht naar je kind uitgaat, zetten ouders zichzelf vaak op de tweede plaats. Daardoor ben je misschien geneigd om niet op zoek te gaan naar hulp, of dit uit te stellen. Het is belangrijk dat je ook tijd voor jezelf maakt.
 

Op volgende websites vind je tips en oefeningen om als ouder aan zelfzorg te doen:

2. Het ventileren van je verhaal werkt! Ga op zoek naar steun bij vrienden, familie of een praat- en zelfhulpgroep. Lees meer over waar je terecht kan onder de vragen Mijn kind is holebi. Waar kan ik terecht als ouder? en Mijn kind is transgender. Waar kan ik terecht als ouder? Probeer ook je eigen sociale leven te onderhouden, zodat je niet alleen komt te staan. ​​​​​​

 

3. Het kan nuttig zijn om zelf ook psychologische begeleiding te zoeken. Niet alleen je kind gaat door een moeilijke periode, ook jij als ouder verdient gepaste ondersteuning.
 

Voor psychologische begeleiding kan je terecht bij:

  • Je huisarts. Die kan je ook doorverwijzen naar andere hulpverleners wanneer dat nodig is.
  • Een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) : Zij staan je gratis of aan een laag tarief bij in al je welzijnsvragen. Heb je het zelf moeilijk of merk je dat de problemen van je kind een impact hebben op je gezin? Dan kan je met hen mailen, chatten of een afspraak maken in je lokale centrum. Meer info vind je op Caw.be. Het CAW Oost-Vlaanderen biedt ook gespecialiseerde hulp en info over transgender thema.
  • In een Huis van het Kind kan elke ouder en elk kind/jongere terecht met hun vragen. Via Huizenvanhetkind.be vind je het Huis van het Kind in jouw buurt.
  • In een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) kan je aan een lager tarief psychologische hulp krijgen. Binnen een CGG werken maatschappelijk werkers, psychologen en psychiaters. Je kan er terecht voor een consultatie op afspraak. Meer info vind je op Geestelijkgezondvlaanderen.be
  • Een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Sommige psychologen en -therapeuten geven ook aan gespecialiseerd te zijn in thema’s als gender, transgender, gezinsdynamiek, kinderen met gedrags- of stemmingsproblemen. Hulpverleners met kennis over gender en seksuele diversiteit vind je terug op de Adressenlijst van Lumi en de Zorgkaart van Transgender Infopunt.
  • Je kan ook langsgaan bij de arts, psycholoog, therapeut of maatschappelijk werker waar je kind naartoe gaat. Let op: zij hebben een beroepsgeheim en mogen niet zomaar informatie delen over je kind. Dit betekent ook dat zij ook jouw verhaal niet zullen delen met je kind.
     

Twijfel je of jij wel hulpverlening nodig hebt? De pagina Hulpverlening kan je misschien meer duidelijkheid brengen. Deze pagina is gericht op LGBT+ personen zelf, maar ook jij als ouder kan hier gebruik van maken.

Terug naar hoofdmenu