Waarom hebben LGBT+ jongeren vaker mentale moeilijkheden?

Mentale moeilijkheden ontstaan uit een samenspel van factoren: aanleg, een moeilijke thuissituatie, gepest worden, eenzaamheid, armoede, ... Worsteling met seksuele voorkeur of genderidentiteit kan een extra stressfactor vormen. Deze stress komt voornamelijk voort uit het gevoel dat je ‘anders’ bent en daardoor minderwaardig. De steun van familie, vrienden en de schoolomgeving, speelt hier een bepalende rol: LGBT+ personen die zich aanvaard voelen door hun familie en vrienden en helemaal zichzelf kunnen zijn, voelen zich veel beter in hun vel. 

 

Kinderen en jongeren leren van rolmodellen tijdens het opgroeien. Dit kunnen familie, kennissen, leerkrachten, andere jongeren of bekende personen zijn. Wanneer LGBT+ jongeren rolmodellen leren kennen die net als zij ‘anders’ zijn en hier op een positieve manier mee omgaan, krijgen ze een positief toekomstperspectief. Van een rolmodel leer je dat je je niet moet schamen om wie je bent, maar net trots mag zijn op jezelf! Wanneer een jongere weinig rolmodellen vindt, kan opgroeien verwarrend en eenzaam zijn. Wanneer ze bovendien nog vervelende opmerkingen krijgen, bijvoorbeeld over hun uiterlijk of hun interesses, kan dit voor extra onzekerheid en stress zorgen. 

 

LGBT+ jongeren kunnen terecht op lumi.be/lgbt en de pagina rolmodellen voor steun. 

Terug naar hoofdmenu