Hoe kunnen we de zorg voor ons transgender kind inpassen in ons gezin?

Wij zeiden tegen haar broer: 'Vanaf dat je denkt of voelt dat jij als broer te weinig aandacht krijgt, moet je dat zeggen!'. Want hij was erg loyaal naar ons toe als ouders, terwijl hij zich misschien al jaren benadeeld voelde... We organiseerden dan 'broer en zus'-dagen, waarop er niet over het onderwerp werd gesproken.

Beni

Een transitie en de obstakels die er soms mee gepaard gaan, kunnen een tijdje aanslepen. De worsteling van je kind met hun genderidentiteit, valt niet van de ene op de andere dag op te lossen. Wanneer alle zorg naar je kind gaat, blijft er soms weinig tijd over voor jezelf, je partner of je gezin. De zorg en ondersteuning van je kind kan dus ook een grote impact hebben op je leven en je gezin.
 

Bij een transitie van een kind nemen ook ouders, broers en zussen afscheid van de oude identiteit van het kind. Elk gezinslid maakt een verwerkingsproces door en gaat hier op een eigen manier en tempo mee om. Wanneer de andere gezinsleden betrokken worden bij beslissingen rond een transitie, voelen ze zich meer erkend en ondersteund. Indien je gezinsleden zou afschermen van wat er speelt met het gendervariante kind, zorgt dit ervoor dat ze zich buitengesloten voelen en geen ruimte krijgen voor hun vragen en zorgen hierrond. 
 

Soms kunnen andere gezinsleden (broers en zussen, partner) zich benadeeld voelen of wegcijferen, omdat de transitie van het gendervariante kind veel aandacht vergt binnen het gezin. Verlies de andere gezinsleden niet uit het oog: het hoeft niet altijd over het transgenderthema of het gendervariante kind te gaan. Je kan gesprekken over het transgenderthema afbakenen in de tijd. Op die manier gaat er nog voldoende tijd en aandacht naar andere gezinsleden en hun ervaringen. Doe regelmatig eens iets leuks met jullie gezin dat helemaal niets met het transgenderthema te maken heeft.
 

Indien je merkt dat je als ouder onvoldoende energie over hebt voor andere gezinsleden, kan het goed zijn om ook extra stil te staan bij zelfzorg. Onder de vraag De moeilijkheden die mijn kind ervaart wegen zwaar op me. Hoe ga ik daarmee om? en Mijn sociaal leven staat op een laag pitje. Hoe pak ik de draad terug op? vind je meer tips.

Terug naar hoofdmenu