Gebruik de info en vorming voor jouw specifieke sector

KLIQ is het vormings- en trainingscentrum van çavaria. Ze hebben expertise in de domeinen seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Je kan bij hen terecht voor algemene basisvormingen of trajecten rond deze thema’s, maar ook voor sectorspecifieke trainingen. Ze werken o.a. rond werkvloer, welzijn, lokaal beleid, ouderenzorg, asiel, sport, … Een overzicht van het aanbod van KLIQ vind je op hun website. Via hun inclusiescan kunnen ze een organisatie doorlichten op vlak van inclusieve werking en werkvloer, vaststellen waar het beter kan, en hen daarin verder begeleiden.


Andere interessante vormingen, brochures, websites, … voor jouw sector:

Werkvloer: hoe voer je een inclusief beleid op de werkvloer?

Algemeen: Neem zeker een kijkje op de website van KLIQ en çavaria. Daar vind je de meest up-to-date info over KLIQ's thematische vormingsaanbod en çavaria's eventuele projecten rond dit thema.

 

Zorgsector: huisarts, gezinsondersteuning, ouderenzorg, ...

Algemeen: Neem zeker een kijkje op de website van KLIQ en çavaria. Daar vind je de meest up-to-date info over KLIQ's thematische vormingsaanbod en çavaria's vaste werking, project- en lobbyactiviteiten rond dit thema.

 

 • Toolbox 'We Care: Hoe ondersteun je LGBTI+ personen bij hun hulpvragen?' (Gratis): Çavaria biedt door middel van deze toolbox ondersteuning aan hulpverleners. Je vindt er onder meer een zelfchecklist, e-learning, een overzicht van relevante verenigingen en hulplijnen, tips over hoe je kan deelnemen aan IDAHOT, ... Met dit aanbod kunnen jij en je organisatie nog inclusiever werken en de drempel voor LGBTI-personen verder verlagen. Heel wat hulpverleners geven immers aan op zoek te zijn naar meer kennis en expertise om personen die holebi, transgender of intersekse zijn (LGBTI+ personen) te ondersteunen. Bijvoorbeeld om hun handelingsverlegenheid te overkomen. Op die manier kan je een groot verschil maken, want LGBTI+ personen ervaren de algemene hulpverlening en zorg nog vaak als niet toegankelijk of niet inclusief. Daarom zoeken ze soms geen hulp of kunnen ze niet de juiste ondersteuning krijgen.

 

 • Toolkit voor zorg- en hulpverleners (Gratis): De Nederlandse toolkit 'Komt Een Mens Bij De Dokter' werd ontwikkeld door de Alliantie Gezondheidszorg op Maat. Het biedt 5 stappen naar zorg op maat rond sekse, gender en seksuele oriëntatie. Je vindt er praktische informatie voor zorg- en hulpverleners om rekening te houden met diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie. Er wordt verwezen naar relevante interventies, materialen en kennisbronnen. Daarmee kan je je kennis en vaardigheden op specifieke punten verfijnen of je cliënten bijstaan. 
   
 • Bij de Nederlandse organisatie Movisie vind je verschillende e-learnings die zich toeleggen op LGBTI+ hulpverlening waaronder 'Hoe ondersteun je LHBTI+ cliënten?' en 'Contact met transgender personen in de publieke dienstverlening'. Deze trainingen zijn vaak gratis.

 

 • Online interactieve training ‘Basiskennis over genderdysforie voor hulpverleners’ (Betalend): Deze basiscursus van PsyQ (De Nederlandse centra voor geestelijke gezondheidszorg) reikt hulp-, zorg- en dienstverleners basiskennis aan, maar vooral ook vaardigheden en daarmee zekerheden om prettig om te gaan met transgender en gender non-conforme cliënten. Na afloop kan je kiezen voor de verdiepingscursus 'Transgender jeugd(hulp)' of 'Transgender volwassenen(zorg)'.

Transgenderthema: ondersteunen, doorverwijzen en intervisie

Huisarts

 • Op Transgender Infopunt vind je als dokter informatie om je transgender patiënt goed en respectvol te kunnen begeleiden en onderzoeken.

Gezinsondersteuning

Ouderenzorg

Heel wat holebi, intersekse en transgender personen verblijven in woonzorgcentra, maar zijn vaak niet zichtbaar. Ze verbergen hun seksuele voorkeur of genderidentiteit omdat ze bang zijn voor oordelen van andere bewoners. Om een veilige thuis te creëren voor iedereen, is het noodzakelijk om in te spelen op de specifieke noden van LGBTI+ personen.
 

 • Via Regenboogambassadeurs kan je rechtstreeks in gesprek gaan met LGBTI+ senioren of een informatiesessie aanvragen. Zij zijn een groep ervaringsdeskundige vrijwilligers die zich inzetten om een holebi-, intersekse- en transgendervriendelijk beleid in de professionele ouderenzorg en mantelzorg te bevorderen. 

Begeleiding van mensen met een handicap

 

 • 'Meer weten over transgender zijn'  is een toegankelijke gids voor transgender personen met een verstandelijke handicap. Het gaat over hoe het is om transgender te zijn, wat een transgender persoon kan meemaken en waar je als transgender persoon hulp kan vinden.
   
 • 'De Roze Pagina' is er voor holebi, trans en intersekse mensen met een verstandelijke handicap. Çavaria verzamelde er informatie voor LGBTI+ personen met een verstandelijke beperking en hun omgeving. Je vindt er ook getuigenissen. Ga naar De Roze Pagina voor informatie over LGBTI+ zijn, over uit de kast komen, verliefdheid, relaties en seksualiteit.

Jeugdwerk en scholen

Algemeen: Neem zeker een kijkje op de website van KLIQ en çavaria. Daar vind je de meest up-to-date info over KLIQ's thematische vormingsaanbod en çavaria's vaste werking, project- en lobbyactiviteiten rond dit thema.

 

Kinderen en jongeren die openlijk gendervariante gevoelens hebben of met vragen zitten over hun seksuele voorkeur, stellen medewerkers op school vaak voor nieuwe vragen en uitdagingen. Hoe ga je om met een leerling die openlijk transgender is? Hoe zorg je voor een warm, verwelkomend, ondersteunend schoolklimaat? Hoe voorkomen je eventueel pestgedrag? En, los van specifieke LGBTI+ leerlingen, hoe zorg je ervoor dat je inclusief lesgeeft? Hoe kan je de thema's transgender, seksuele of romantische oriëntatie, holebiseksualiteit, ... in je lessen verwerken?

 

 

 • De brochure Trans*@school biedt antwoorden op veel van de eerste vragen die scholen zich stellen. Het is zinvol voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers, ... Je vindt de brochure, samen met ander interessant materiaal in de webshop van çavaria.
   
 • Op de Nederlandse website School & Veiligheid vind je verscheidene artikels en tools over hoe je aandacht voor seksuele en genderdiversiteit op school kan hebben, waaronder 'Een veilige school voor trans leerlingen'.
   
 • Çavaria biedt vormingen voor leerkrachten aan over dit onderwerp. Dat kan voor enkele leerkrachten of een heel schoolteam. Vormingen worden steeds op maat van de school gemaakt. Meer informatie vindt je op www.schooluitdekast.be.
   
 • Op www.schooluitdekast.be vind je als leerkracht meer informatie en methodieken van çavaria passend voor
 • Op de website KlasCement, een leermiddelennetwerk, vind je als leerkracht veel materialen die je kan gebruiken in de klas of voor je lesvoorbereidingen. Elke leerkracht kan er materiaal toevoegen, maar een medewerker van KlasCement bekijkt of het geüploade materiaal wel bepaalde criteria haalt. De schoolmaterialen van çavaria vind je ook op deze website, onder meer in het thema 'trans personen' en het thema 'de LGBTQI+ gemeenschap'.
   

 • Op 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, roept vzw Paars alle scholieren uit het secundair onderwijs op, om paars of paarse accenten te dragen en een klasoverschrijdende activiteit te organiseren. Op de website www.paars.today vind je getuigenissen, de PAARS-krant en ander downloadbaar campagnemateriaal dat je als leerkracht kan gebruiken in je les. Schoolmateriaal van çavaria dat perfect gepast is voor 17 mei, vind je op de themapagina 'de LGBTQI+ gemeenschap' op de website van KlasCement.
   

 • Op Ketnet geeft dokter Bea in de populaire Dokter Bea show antwoord op alle vragen over puberteit en seksualiteit. De Vlaamse educatieve televisieserie richt zich op kijkers tussen negen en twaalf jaar. Bij de afleveringen van deze serie ontwikkelde Sensoa bijhorende interactieve lesmodules. Deze digitale lespakketten zijn gepast voor leraars van het 5de en 6de leerjaar van de lagere school.
   

  • Aflevering 8, 'homoseksualiteit': Aflevering 8 van de serie vind je op de website van Ketnet. De bijhorende lesmodule vind je op de website van Sensoa.

   In deze Dokter Bea legt uit wat homoseksueel, lesbisch en biseksueel betekent. Gitte, Zoë, Remke, Armin, Robrecht en Arno van het puberpanel vertellen wat zij denken over homoseksualiteit en vragen zich af of je wel kan zeggen dat je 100% hetero bent. Dokter Bea belt ook via Skype met Tom De Cock. Hij is getrouwd met Maarten en samen hebben ze een dochtertje. Tom vertelt hoe hij zijn coming-out beleefde.
    

  • Aflevering 16, 'gender': Aflevering 16 van de serie vind je op de website van Ketnet. De bijhorende lesmodule vind je op de website van Sensoa.

   Dokter Bea gaat o.a. ten rade bij professor Guy T'Sjoen, specialist in transgenderzorg. Hij legt alles uit over de genderkoek en wat gender nu eigenlijk is. Dokter Bea gaat ook langs op het zomerkamp van T-jong, een vereniging voor transjongeren van 10 tot 30 jaar. Ze spreekt er met initiatiefnemers Senne en Jasper.
    

 • ‘Gender en seksuele diversiteit in het jeugdwerk’ is een publicatie van departement Cultuur, Jeugd en Media. De brochure biedt handvaten voor een LGBTQIA+ vriendelijk vrijetijdsaanbod.

 

 • Een gay-straight alliance (GSA) is een groep van leerlingen en leerkrachten die acties ondernemen om ervoor zorgen dat iedereen op school zichzelf kan zijn. Of je nu LGBTI+ (Lesbisch, gay/homo, bi, transgender, intersekse), hetero of cisgender bent. Heb je nog geen GSA op jouw school? Wil je er één starten? Bij GSA Netwerk vind je tips en info. 
   

 • Çavaria deed in 2023 voor de tweede keer een grootschalige bevraging naar de ervaringen van LGBTI+ personen in het secundair onderwijs. De enquête bevroeg onder andere welke elementen binnen de school bijdragen aan negatieve schoolervaringen en in hoeverre deze negatieve ervaringen invloed hebben op hun schoolverbondenheid en -prestaties. In de publicatie vind je er ook welke elementen kunnen bijdragen aan een positief schoolklimaat

Discriminatie en geweld: politie, justitie en herstelrecht

Algemeen: Neem zeker een kijkje op KLIQ's pagina 'Politie' en çavaria's pagina's over geweld en discriminatie. Daar vind je de meest up-to-date info over KLIQ's thematische vormingsaanbod en çavaria's vaste werking, project- en lobbyactiviteiten rond dit thema.

 

 

 • Het Europese project Safe To Be by Speak Out was een samenwerking tussen 9 Europese lidstaten en sensibiliseerde slachtofferdiensten en politiediensten over de impact van haatboodschappen en haatmisdrijven op holebi's, trans en intersekse personen. Safe To Be ontwikkelde hiervoor in 2020:
   
  • Een Nederlandstalig handboek rond herstelrecht en slachtoffer-daderbemiddeling. Download hieronder.
    
  • Een toolkit met educatieve video’s (klik om te downloaden). Download hieronder de Engelstalige workshopgids voor wetshandhaving rond anti-LGBTI haatmisdrijven.
    
  • De website SAFE.TO.BE voor holebi, trans en intersekse personen zelf, die handvaten aanreikt over hoe om te gaan met online haatberichten.
    
 • KLIQ biedt ook vormingen aan voor politie. Je vindt alle informatie terug op hun pagina 'Politie'.
   
 • Çavaria's brochure 'Werken met slachtoffers van LGBT-haatmisdrijven' is gericht op professionals. LGBT+ personen voelen zich niet altijd voldoende ondersteund bij de reguliere begeleiding. Aan de hand van de informatie uit de brochure, kan je aandachtig zijn voor de ervaringen en noden van LGBT+ personen.

 • Op de pagina 'Negatieve ervaringen' vind je informatie over weerbaarheid voor en na het meemaken van geweld. Daarnaast vind je er ook info over waar iemand terecht kan na het meemaken van geweld. 
Safe To Be: Nederlandstalig handboek rond herstelrecht en slachtoffer-daderbemiddeling
Safe To Be Toolkit: Engelstalige workshopgids voor wetshandhaving rond anti-LGBTI haatmisdrijven

Gemeente- en stadsbestuur: een inclusief beleid

Algemeen: Neem zeker een kijkje op KLIQ's pagina 'Lokaal Beleid' en çavaria's pagina over lobbywerk. Daar vind je de meest up-to-date info over KLIQ's thematische vormingsaanbod en çavaria's vaste werking, project- en lobbyactiviteiten rond dit thema.

 

Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in 2024 maakte çavaria een memorandum op. Daarin staat wat er nodig is om volledige inclusie van LGBTI+ personen te bereiken. Je vindt daarin de eisen die zij stellen aan beleidsmakers.  Voor de lokale verkiezingen lanceerden ook de regenbooghuizen hun memorandum. De regenbooghuizen ondersteunen lokale actoren in Oost- en West-Vlaanderen (Casa Rosa), Vlaams-Brabant (UniQue), Antwerpen (Het Roze Huis) en Limburg (Regenbooghuis Limburg). Ze ondersteunen bij het maken van een LGBTI+ inclusief beleid. Het memorandum geeft aan wat belangrijk is om een lokaal bestuur inclusief te maken voor LGBTI+ personen. Het bevat ook een bijlage specifiek gericht op LGBTI+ inclusie in centrumsteden. 

LGBTI+ personen met een migratieachtergrond

 • Methodiekenbundel 'Recht op Liefde. Seksuele diversiteit bespreekbaar maken binnen etnische minderheden': Deze handleiding gaat over seksuele en genderdiversiteit binnen groepen met een migratieachtergrond. Hij is in eerste instantie specifiek gericht op mensen met een migratieachtergrond die in België geboren zijn of er al lang verblijven, hoewel het instrument ook gebruikt kan worden met andere groepen. De handleiding is gericht op 'intermediairen', op mensen die professioneel of als vrijwilliger een traject begeleiden met een groep met migratieachtergrond, om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken. Bestel de bundel bij Merhaba.
   
 • Brochure 'Stille Stemmen: Wanneer liefhebben of jezelf zijn niet vanzelfsprekend is': Deze brochure bundelt getuigenissen van holebi's en transgender personen met een migratieachtergrond en hun ouders. Het is niet zo dat holebi's en transgender personen met een migratieachtergrond weerloze slachtoffers zijn, en de aanname dat ze sowieso verstoten worden door de familie, klopt niet. Op deze manier wil Merhaba bijvoorbeeld hulpverleners een beter beeld geven van de leefwereld van mensen uit hun doelgroep, en van de manieren waarop mensen zelf omgaan met uitdagingen. Bestel de bundel bij Merhaba.
   
 • Handleiding 'Kruispuntdenken in de hulpverlening': In deze handleiding wordt uitgelegd wat intersectionaliteit precies is, waarin het verschilt van benaderingen zoals gelijke kansen en diversiteit, en worden concrete tips gegeven voor (medewerkers en bestuurders) van organisaties. Download de handleiding op de website van ella vzw.
   
 • Vorming 'Kruispuntdenken in de praktijk': In 2014 ontwikkelde Ella vzw de Gids ‘Kruispuntdenken in de Praktijk’, om organisaties op weg te helpen naar een werking die zo inclusief mogelijk is en rekening houdt met het feit dat mensen vaak getroffen worden door meerdere, op elkaar inwerkende, uitsluitingsgronden (etniciteit, geslacht, klasse, gezondheid, etc.). In deze vorming gaan ze in op wat het betekent om aan kruispuntdenken te doen. Wat vraagt het van de organisatie (structuur, cultuur, personeelsbeleid, communicatie, financiën) en welke effecten kan je verwachten?
   
 • Engelstalige infobundel voor LGBT+ asielzoekers en andere nieuwkomers met daarin basisinformatie over hun rechten als asielzoeker, hun rechten als LGBT+ persoon, transgenderzorg, seksuele gezondheid, geweld en discriminatie in een Belgische context: Binnen het Safe Havens project ontwikkelde çavaria opleidingen voor professionals uit de asielsector. De bedoeling was dat er in elk asielcentrum een referentiepersoon zou zijn met kennis rond de specifieke noden van LGBT+ asielzoekers. Een tweede luik focuste op het organiseren van activiteiten voor LGBT+ asielzoekers zelf om hen in staat te stellen een netwerk uit te bouwen en hun weg te vinden in onze maatschappij. Financiering voor het project werd begin 2018 stopgezet. De website is niet meer toegankelijk. De infobundel die werd ontwikkeld binnen het Safe Havens project kan je wel nog hieronder downloaden.
Engelstalige infobundel voor LGBT+ asielzoekers en andere nieuwkomers
Terug naar hoofdmenu