Mijn kind kwam in aanraking komt met nieuwsberichten over zelfmoord. Wat kan ik doen?

Ga altijd in op de vragen die je kind stelt over zelfmoord of depressieve gedachten. Wanneer je kind het onderwerp ter sprake brengt, neem je best de tijd om daar met je kind over te praten. Dat kan bijvoorbeeld aan tafel tijdens het eten of tijdens het autorijden. Maak het niet te zwaar, plan met andere woorden geen familieraad of een ‘praatwandeling’ in het park, tenzij je kind daar zelf behoefte aan heeft.

 

Geef eerlijk antwoord op de vragen van je kind. Wanneer je kind een vraag stelt, is het ook klaar voor een antwoord. Wanneer je de vraag ontwijkt wordt je kind mogelijks ongerust of verward. Durf het ook zeggen als je iets niet weet. 

 

Sommige jongeren vinden het moeilijk om het onderwerp 'zelfmoord' of 'psychische problemen' ter sprake te brengen of durven er niet meteen iets over vragen. Je kan dan concrete nieuwsberichten gebruiken om een gesprek aan te knopen. Durf ook proactief te vragen of je kind gehoord heeft over het nieuws. Je brengt je kind daarmee niet op het idee om zelfmoord te plegen, maar creëert net openheid om erover te praten. Vraag of je kind begrijpt wat er gebeurd is en wat dit met je kind doet. Wanneer je kind er niet zoveel belang aan hecht of het je kind niet echt bezighoudt, dring dan niet aan maar maak duidelijk dat het altijd naar je toe mag komen om iets te vragen of te vertellen.
 

Het is normaal als je als ouder ongerust bent, maar ga door dergelijke berichten niet plotseling veranderingen doorvoeren, zoals je kind niet meer alleen naar school laten gaan of het te verbieden nog op stap te gaan met vrienden. Vertel je kind dat wanneer het nog vragen heeft of met iets zit, het altijd naar jou toe mag komen. Maak goede afspraken en vertrouw erop dat je kind met jou of met anderen zal praten wanneer dat nodig is. 

 

Opgelet: Ben je op de hoogte van de zelfmoordgedachten van je kind of heeft je kind reeds een poging ondernomen? Neem contact op met Zelfmoordlijn1813, zij kunnen je advies geven over wat je als ouder het best kan doen. Op de website 'Help, mijn kind denkt aan zelfmoord!' vind je meer info specifiek voor ouders.

Terug naar hoofdmenu