Aangifte doen bij de politie. Waar moet je op letten?

Naar de politie stappen is belangrijk, maar het kan ook heel eng zijn. Dat snappen we. We bereiden je graag mee voor. We stelden een lijstje op van dingen die je best weet voor je naar de politie stapt.

 

 1. Doe je melding zo snel mogelijk. Lees over het verschil tussen een melding, klacht en aangifte.
   
 2. Durf je niet meteen klacht in te dienen? Je kan dat ook later nog schriftelijk doen. In je brief moet je dan zo nauwkeurig mogelijk de situatie beschrijven.
   
 3. Het is belangrijk dat je tijdens het opstellen van een proces-verbaal zo veel mogelijk belangrijke informatie meegeeft. Wat is er precies gebeurd? Wanneer was het? Wat is er precies gezegd? Herinner je je nog de juiste bewoordingen? Details vertellen kan pijnlijk of confronterend zijn. Laat dat je niet weerhouden van ze mee te delen.
   
 4. Als kan worden aangetoond dat het misdrijf werd ingegeven door onder meer holebi-, intersekse- of transgenderhaat, dan zal dat de eventuele straf van de dader verzwaren. Het is daarom belangrijk om bepaalde informatie, die je op het moment misschien liever verzwijgt, toch mee te geven. Kwam je net uit de sauna, werd je aangevallen op een cruisingplek of tijdens een anonieme afspraak die je maakte via een internetforum of een datingsite? Geef dit soort info door. Je kan beter een keer te veel dan te weinig zeggen dat de dader 'vuile homo' riep terwijl die je aanviel.
   
 5. Als je een proces-verbaal laat opstellen, vraag dan een kopie. Herinner je je nadien nog belangrijke details? Je kan steeds teruggaan om het PV te laten wijzigen. Ook als er dus al een PV werd opgesteld, kan je dat nog wijzigen.
   
 6. De politie moet een geval van holebifoob geweld expliciet registreren als holebigeweld. Dat is voor hen elektronisch heel makkelijk te doen tijdens de opmaak van een PV. Dikwijls weet de agent van dienst echter zelf niet dat dit moet of kan. Vraag er daarom zeker ook zelf naar. Ook in het geval van transfoob geweld hoort dit expliciet vermeld te worden in het PV.
   
 7. Wil je weten wat er nadien met je dossier gebeurt? Je blijft op de hoogte wanneer je de 'hoedanigheid van benadeelde persoon' hebt. Wanneer je een klacht neerlegt bij de politie vragen ze normaal gezien automatisch of je de hoedanigheid van benadeelde persoon wil verkrijgen. Doen ze dat niet? Vraag er zeker zelf naar. In de praktijk komt het erop neer dat je een formulier moet invullen en ondertekenen. Dat formulier zorgt ervoor dat je op de hoogte wordt gehouden van de eventuele seponering, of van het feit dat er een gerechtelijk onderzoek wordt ingesteld, of wanneer de zittingsdag voor de rechtbank wordt bepaald.
   
 8. Heb je een lichamelijk letsel na het haatmisdrijf? Ga langs bij een arts. Laat de sporen vaststellen en vraag daarvan een attest. Dat kan van pas komen, mocht je beslissen er een zaak van te maken. Neem ook foto's van je verwondingen.
   
 9. Ga je liever niet alleen naar het politiebureau? Neem contact op met een vriend of een LGBTI+ vereniging. Je kan hen vragen of een van hun leden je hierbij wil begeleiden. Liever iemand professioneel? Iemand van slachtofferhulp kan met je meegaan naar de politie. Ben je meerderjarig? Dan kan je terecht bij het CAW. Als je minderjarig bent, staat het JAC voor je klaar.
   
 10. Heb je nood aan bijstand? Er staan heel wat organisaties voor je klaar. Instanties voor gelijke kansen zoals Unia, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en het Vlaams Mensenrechteninstituut bieden juridische bijstand aan. Heb je nood aan psychologische bijstand of juridisch en sociaal advies? Neem contact op met de dienst slachtofferhulp van het CAW. Daar vind je mensen die professioneel zijn opgeleid om je te helpen. Ze kunnen een luisterend oor zijn en je psychologische steun bieden. Je kan ook het Bureau Politionele Slachtofferhulp van je politiezone contacteren. Je moet daarvoor geen klacht ingediend hebben bij de politie. De dienst zal je opvangen als je dat vraagt, ongeacht de inbreuk die gepleegd werd. Het zijn therapeuten of psychologen, geen politie.
   
 11. Het heeft ook zin om beledigingen te melden.
   
 12. Praat over wat er met je gebeurde, ook na de melding. Een dergelijke ervaring schud je niet zo gemakkelijk van je af. Je kan praten met onze vrijwilligers via chattelefoon of mail. We hebben ook een lijst met hulpverleners. indien je met vragen blijft zitten.
   
 13. Minimaliseer je ervaring niet. Praat jezelf geen schuldgevoel aan! Laat je niet aanpraten dat je “het zelf gezocht hebt”. Dit soort daden zijn niet goed te praten en wettelijk strafbaar.

Let op! Ben je minderjarig? Stap je naar de politie en vertel je over een strafbaar feit? Wanneer je jonger bent dan achttien jaar moet de politie dan verplicht je ouders inlichten. Dat is omdat zij de taak hebben om je te beschermen. Laat dat je niet tegenhouden om te praten over wat je meemaakte. Je kan ook contact opnemen met slachtofferhulp zonder naar de politie te stappen.

 

De politie maakt in principe alle PV’s van klachten over aan de procureur des Konings die beslist welk gevolg hieraan wordt gegeven. Als hij dit noodzakelijk vindt, wordt er een onderzoek gestart. Voor bepaalde misdrijven en rekening houdend met de aard van de feiten en de omstandigheden van de zaak (bijvoorbeeld het ontbreken van een verdachte of van enig spoor van een verdachte), kan de politie uw klacht opnemen in een zogenaamd vereenvoudigd proces-verbaal (VPV). Dit VPV blijft echter op de politiedienst tot er eventueel nieuwe elementen zijn in de zaak zodat er verder onderzoek kan gebeuren.

Terug naar hoofdmenu