Waar kan een slachtoffer van geweld opvang vinden?

  • Slachtofferhulp van Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW): Het CAW helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Ze bieden ook hulp aan slachtoffers van geweld en misbruik en slachtoffers en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven. Bij de dienst slachtofferhulp van CAW vind een slachtoffer mensen die professioneel zijn opgeleid om hen gratis te helpen. Ze kunnen een luisterend oor voor hen zijn en hen psychologische steun bieden. Ze kunnen ook meegaan naar de politie, dokter of rechtbank als dat nodig is. Alles wat iemand aan slachtofferhulp vertelt is vertrouwelijk. De gesprekken kunnen op hun dienst doorgaan, maar ook bij iemand thuis. Iemand die meerderjarig is, kan terecht bij het CAW. Voor minderjarigen staat het JAC klaar.
     

  • Dienst slachtofferbejegening van de politie: De politie verleent opvang, informatie en bijstand aan slachtoffers met hun dienst Slachtofferbejegening. Hiervan kan je gratis gebruik maken wanneer je aangifte doet bij de politie.
     

  • Op de website Slachtofferzorg.be vinden slachtoffers info en hulp op juridisch, praktisch en emotioneel vlak.

 

Seksueel geweld

In een Zorgcentrum na Seksueel Geweld kunnen recente slachtoffers van seksueel geweld alle mogelijke bijstand krijgen op één plaats. Het personeel, bestaande uit forensisch verpleegkundigen en psychologen, is specifiek opgeleid voor het verlenen van medische, forensische en psychologische hulp aan slachtoffers van seksueel geweld. Indien het slachtoffer dit wenst, kunnen ze op het Zorgcentrum klacht indienen bij een getrainde zedeninspecteur van de politie.

 

De Zorgcentra zijn dag en nacht bereikbaar. Kan je niet meteen de stap naar het centrum zetten? Zit je nog met vragen? Op de chat van 1712 kan je met een professionele hulpverlener spreken. Die kan je meer vertellen over wat je kan doen, en wat je kan verwachten van een Zorgcentrum. Minderjarigen kunnen ook terecht in de chatbox van Nupraatikerover

 

Op de website www.seksueelgeweld.be vind je info voor zowel slachtoffers, als hun omgevingDe Franstalige versie van de website vind je op www.violencessexuelles.beOp deze Franstalige website kan je ook terecht om te chatten

 

Nog meer ondersteuning

Op de pagina 'Negatieve ervaringen' vind je nog meer informatieve websites, opvang- en infolijnen, en mogelijkheden bij professionele hulpverleners. Voor een anonieme babbel kan je terecht bij ons via mail, chat of telefoon. Voor chat is dat op maandag-, woensdag- en donderdagavond tussen 18.30u en 21.15u. Voor telefoon is dat op dezelfde uren op maandag en woensdag.

 

Terug naar hoofdmenu