Is het de moeite waard om beledigingen te melden?

Beledigingen vallen meestal onder de administratieve melding omdat er geen strafbare feiten gebeurden. Dat betekent dat er een kort verslag of bestuurlijk verslag van gemaakt wordt. Toch is het goed om ze te melden. Je kan dat doen via de kanalen voor niet-dringende meldingen. Een voorbeeld daarvan is de blauwe lijn in Antwerpen. Zij registreren je melding. Als dat nodig of nuttig is, verwijzen ze je door naar een gespecialiseerde dienst of naar de algemene politiewerking.

 

Je melding heeft nut voor de dossieropbouw van de wijkwerking. Wanneer jij en anderen ook beledigingen melden, kan de politie eventuele 'hotspots' opsporen. PV’s voor beledigingen worden bovendien niet automatisch geseponeerd. Ze worden opgesteld onder een verkort PV en maandelijks in een lijst naar het parket gestuurd. Er kunnen dus wel degelijk PV’s gemaakt worden voor beledigingen en er kan wel degelijk vanuit het parket op gereageerd worden. Aan een verkort PV zijn bepaalde voorwaarden verbonden zoals geen opsporingsindicaties, geen verdachte en geen verder onderzoek.

Terug naar hoofdmenu