Waar kan een slachtoffer of dader terecht voor bemiddeling en herstelrecht?

Soms wensen een slachtoffer of een dader na een misdrijf elkaar nog iets te zeggen of te vragen. Sommigen willen kunnen zien en vaststellen hoe de ander erbij zit. Hoe kijkt de andere naar wat er gebeurde? Hoe denkt die na over de feiten? Wat zijn de gevolgen, en hoe ziet de toekomst eruit?

 

Wat is bemiddeling precies?

Bemiddeling biedt slachtoffers en daders van misdrijven de kans om in dialoog te gaan. Natuurlijk gebeurt dat steeds in een vertrouwelijke sfeer en helemaal vrijwillig. Niets moet. Zo kan contact via een ontmoeting, maar ook onrechtstreeks. Dan heeft een bemiddelaar bijvoorbeeld beurtelings gesprekken met een slachtoffer en een dader apart. Ook mensen uit de directe omgeving van een slachtoffer of dader kunnen hier gebruik van maken.

 

Hoe werkt het?

De bemiddelaar die meerzijdig partijdig is, zorgt voor een veilige ruimte om te spreken over de feiten en de gevolgen ervan. Jullie zoeken samen uit wat herstellend zou zijn. Als beide partijen dat wensen, dan helpt de bemiddelaar om de uitkomst van de bemiddeling mee te delen aan Justitie. Bemiddeling is helemaal gratis en beschikbaar in elk gerechtelijk arrondissement voor meerderjarige daders en voor hun slachtoffers, ongeacht de leeftijd.

 

Waar kan ik terecht voor bemiddeling en herstelrecht?

  • 18 jaar of ouder: Moderator Forum voor herstelrecht en bemiddeling is er voor meerderjarige daders en slachtoffers. Op de website vind je contactgegevens en een aanmeldingsformulier. Een telefoontje of mail volstaat om je vraag te stellen.
     
  • Jonger dan 18 jaar: Minderjarige daders en hun slachtoffers kunnen terecht bij ADAM en Elegast voor bemiddeling. Beide organisaties werken in de stad en provincie Antwerpen.
Terug naar hoofdmenu