Hulpverlening

Wanneer zet je de stap naar hulpverlening?

Je kan de stap naar hulpverlening zetten als je merkt dat je je op verschillende vlakken niet zo goed in je vel voelt: op school, op je werk, in je relatie, bij je familie of tijdens je vrije tijd heb je hier last van. Je hebt al geprobeerd hier op verschillende manieren mee om te gaan (zie de pagina goed in je vel en ik denk aan zelfmoord), maar dit helpt je niet voldoende en je vraagt je af wat je nog meer kan doen.

Anker
wanneerhulpverlening

Je twijfelt… Iets houdt je nog tegen

Anker
twijfelhulpverlening

Je denkt dat dit jou niet kan helpen?

Mensen denken vaak dat hulpverlening enkel voor zware psychische problematieken of diagnoses bestaat, dit is echter niet waar. Ook als je geen diagnose krijgt, kan je terecht bij hulpverleners. Het is namelijk van belang om te voorkomen dat het voor jou erger wordt. Wie pas in crisis naar hulpverlening stapt, moet een hogere drempel over.

 

Carlien: “Ik dacht lang dat ik de enige was waar iets mis mee was. Het beeld dat je krijgt van mentale problemen, depressie… Wat ik voelde paste daar niet in. Ik dacht dat het bij mij niet ernstig genoeg was. Het is ook belangrijk om je eigen problemen serieus te nemen, ook als dat niet past binnen het beeld dat je ziet in de media of in je omgeving. Nu zou ik veel sneller iemand zoeken om mee te praten: vrienden of hulpverlening. Iets veiligs.“

Je bent bang voor wat anderen hierover zullen denken?

Er leven nog steeds vooroordelen over psychische problemen zoals o.a. angsten, depressieve gedachten of verslaving. Sommige mensen hebben het idee dat het beter is hun problemen voor zichzelf te houden. Echter wie hulp durft te vragen om deze problemen te lijf te gaan, zet een moedige stap.

Toch kan stigma over psychische problemen een drempel vormen die je weerhoudt om de stap naar hulpverlening te zetten. Als je bang bent voor negatieve reacties in je omgeving, kan het soms helpen om je hulpverleningstraject (nog) niet volledig mee te delen aan je omgeving. Het kan echter ook een geruststelling zijn voor je omgeving wanneer ze weten dat je in begeleiding bent. Vertellen aan hen dat je in begeleiding bent, kan het gesprek met je omgeving ook openen.

Hulpverleners hebben beroepsgeheim: dat wil zeggen dat ze geheim houden wat jij aan hen toevertrouwt. Zij zullen je omgeving dus niet inlichten. Meer over het beroepsgeheim kan je lezen op de website Familieplatform.be.

 

Leopold: “Ik heb het idee dat het in België verdomd moeilijk is om over het onderwerp te praten. Mensen schamen zich nog veel te veel over psychische aandoeningen. Ze zeggen niet graag dat ze naar een therapeut gaan. Therapie heeft mij toch wel heel erg goed geholpen moet ik zeggen.

Je hebt niet genoeg geld hiervoor?

Vele mensen kunnen zich geen dure hulpverlening veroorloven. Het is niets om je over te schamen om te vragen naar de prijzen van de verschillende opties. Niet elke vorm van hulpverlening kost geld. Er bestaan verschillende plekken waar je gratis of aan een lager tarief terecht kan. Hierover lees je meer in het deel Waar kan je terecht?

Ook bestaat er een regeling tot terugbetaling van psychologische begeleiding. Tussen de mutualiteiten bestaan verschillen in wat men terugbetaalt. Op de website Vindeenpsycholoog vind je een overzicht van deze verschillen.  

Anker
kostenhulpverlening

Je bent bang om een coming-out te doen bij een hulpverlener?

Ook tegenover een hulpverlener kan het spannend zijn om te vertellen dat je een andere genderidentiteit of seksuele oriëntatie hebt dan degene die ze van jou veronderstellen. Hulpverleners gaan er vaak vanuit dat je hetero en cisgender bent en zullen het thema misschien niet aanhalen. Neem dus gerust zelf het initiatief om het gesprek hierover te openen. Hier geldt ook dat je er enkel over hoeft te praten als je je comfortabel voelt bij die hulpverlener en dit ook zelf wenst. Soms kan het even zoeken zijn naar een hulpverlener waarbij jij je helemaal op jouw gemak voelt, maar dat is zeker de moeite waard.

Tips om zelf het gesprek aan te gaan

Het kan belangrijk zijn dat de hulpverlener (dokter, psycholoog, sociaal werker …) op de hoogte is van je seksuele voorkeur (val je op mannen, vrouwen of beide of maakt het helemaal niet uit en val je op een persoon). Of van het gevoel dat je man / vrouw / geen van beide bent, maar dat misschien niet overeen komt met hoe je lichaam eruit ziet. Hulpverleners vinden het vaak moeilijk om mensen hierover aan te spreken. Wil je er graag zelf iets over zeggen? Deze tips zijn handig als je zelf het gesprek wil starten:

 

 • Bereid het gesprek thuis al wat voor.  
 • Breng een vriend of familielid mee die je steunt. Zo is het makkelijker om over een moeilijker onderwerp te praten met je hulpverlener.  
 • Schrijf vooraf op een briefje wat je wil zeggen. Toon dit dan aan de dokter, therapeut, sociaal werker … 
 • Probeer er meteen over te praten aan het begin of in het midden van het gesprek. Dat is makkelijker dan een nieuw gesprek beginnen als de hulpverlener al aan het afronden is.  
 • Begin het gesprek wanneer jij je er goed bij voelt. Doe het best niet tijdens een onderzoek bij bijvoorbeeld de dokter, maar liever ervoor of eventueel erna.  
 • Zeg vooraf al dat je over enkele dingen wil praten. Als de hulpverlener dan later vraagt over wat je nog wou praten, is het misschien makkelijker om over het onderwerp te beginnen.

Je bent bang om bij een hulpverlener terecht te komen met beperkte kennis over LGBT+ zaken?

Niet elke hulpverlener is op de hoogte van de huidige inzichten rond gender, seksuele en romantische voorkeur. Sommige hulpverleners hebben nog maar weinig ervaring of zelfs nog vooroordelen rond deze thema’s.

Wanneer je een goed gevoel hebt bij jouw hulpverlener, maar deze nog maar weinig kennis heeft, kan je hen doorverwijzen naar de pagina met info en vorming voor specifieke sectoren op deze website. Daar helpen wij hulpverleners op weg.

Heb je geen goed gevoel of negatieve ervaringen bij jouw hulpverlener, dan is de belangrijkste raad: blijf zoeken naar een hulpverlener waarbij je je wel goed voelt.

Als je zeker wil zijn dat je hulpverlener verstand heeft van LGBTI+ thema’s, en je durft het zelf niet te vragen, kan je terecht bij hulpverleners uit onze lijsten. Lumi houdt een lijst bij met therapeuten die aangaven dat ze ervaring hebben met thema’s als seksuele oriëntatie en gender in hun praktijk. Deze vind je terug in de adressenlijst. We vragen deze hulpverleners om op de hoogte te blijven van LGBTI+ gerelateerde thema's. Transgender Infopunt houdt een lijst bij van zorgverleners met expertise in de transgenderthematiek. Deze vind je terug via Transgenderinfo.be.

 

Senne: “Met een psycholoog moet het klikken hé. Ik heb er verschillende gehad. Soms was er geen klik, andere keren was ik uitgepraat en wou ik iemand anders. Het is logisch dat het niet met iedereen klikt. Net zoals je niet met iedereen bevriend kan zijn, kan je ook niet met elke hulpverlener een even goede klik hebben. Stop wanneer het niet klikt, en zoek zo snel mogelijk iemand anders.”

Je staat op een wachtlijst of kan niet terecht waar je wil?

In België bestaan er verschillende initiatieven met goedkopere of (deels) terugbetaalde hulpverlening, maar omdat veel mensen van deze hulp gebruik willen maken zijn er soms lange wachtlijsten. Deze wachtlijsten vind je op dit moment voornamelijk terug bij Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG’s), residentiële therapieën en bij de meeste hulpverlening in het kader van een medische transitie. De wachttijd kan maanden tot soms een jaar duren. Bij duurdere privé initiatieven zijn de wachtlijsten meestal korter. Blijf niet bij de pakken zitten! In tussentijd kan je zelf aan de slag met de tips op Goed in je vel en Goed in je vel tijdens een transitie
 

 • Wanneer je dringende hulp nodig hebt, kan je wel steeds terecht bij een huisarts. De huisarts kan voor jou het mobiel crisisteam uit je buurt inschakelen. Het mobiel crisisteam komt bij je thuis langs om samen te kijken wat jij kan doen. Een huisarts kan je ook doorverwijzen naar de spoeddienst van een ziekenhuis met een psychiatrische afdeling.
 • Daarnaast kan je ook steeds terecht op hulplijnen via mail, chat en telefoon: zie directe hulp en hulplijnen - Te Gek?!
 • Centra voor Geestelijke gezondheidszorg kunnen soms sneller hulp opstarten wanneer je aangeeft dat je kampt met suïcidegedachten.

Xander: “Toen het heel slecht met me ging, werd het mobiel crisisteam ingeschakeld. Ik vroeg hen wat ik kon doen. Het team bestaat uit psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen en een psychiater. Dat zijn mensen die over de hele regio zicht hebben op alle hulpverlening. Ze hebben ook een goeie connectie met mijn huisarts. Ze kwamen gratis aan huis, voor een maand of 6 weken, zo lang het nodig was om de periode tussen het crisismoment en consistente hulpverlening te overbruggen. Vooral dat, dat ik niet buiten moest komen, dat hielp me enorm. Zij hebben me ook een psycholoog aangeraden en dat is ook echt een betere fit dan dat ik ooit al gehad heb.“

Je wil dit het liefst alleen oplossen of hebt dit niet écht nodig?

Mensen zijn vaak trots als ze iets helemaal alleen kunnen oplossen. Hulp zoeken wanneer je een probleem hebt, wordt dan als zwak gezien. Maar is dit wel zo? Mensen die hulp durven vragen, hebben namelijk de moed om hun klachten met iemand te delen en samen eraan te werken. Vaak komen zij hiermee een heel eind verder vooruit dan wie geen hulp vraagt.

Vind jij mensen sterker als ze in hun eentje een probleem oplossen? Ook als ze daardoor een langere zware periode doormaken?

 

Eric: "Ik heb nooit professionele hulpverlening gezocht om te praten over mijn problemen... Maar ik heb daar heel vaak over getwijfeld. Ik heb dat niet gedaan deels uit schaamte, uit koppigheid en uit trots. Ik heb het gevoel dat ik mezelf goed ken en veel alleen aan kan. Het idee dat mensen die in therapie gaan ‘van die zotten zijn, die naar een gesticht moeten’, dat is het beeld dat er soms nog hangt. Maar naargelang je zelf groeit besef je dat dat beeld niet klopt, ik moet zelf ook die stap durven zetten. Zou ik het nu doen? Ja."

Andere drempels?

Twijfel je nog? Spreek erover met iemand uit je omgeving of met een vrijwilliger van Lumi

Bij mijn therapeut kon ik heel open daarover praten. Mijn therapeut sprak niet oordelend, zei ook niet ‘dat kan niet’ of ‘dat bestaat niet’. Die accepteerde dat van me. Ik zei dat ik biseksueel was. Ze vroegen wat dat betekende voor mij: ‘Hoe ga je daar mee om, waar loop je tegenaan?’

Leopold

Welke hulp past bij jou?

Welke vorm van hulpverlening jou kan helpen, hangt af van je persoonlijkheid en je noden op dit moment. Het is goed om dat samen te overleggen met iemand die jou begeleidt. Zo kan je ook terugkeren naar deze persoon wanneer je toch een ander soort hulpverlening wil uitproberen. Dit kan je doen met je huisarts, met iemand van het JAC of CAW, met je psycholoog of therapeut, met je psychiater, met een vertrouwenspersoon ... Jij kiest met wie. Het belangrijkste is dat jij je goed voelt bij deze persoon en dat deze persoon een goed beeld heeft van de hulpverlening die mogelijk/beschikbaar is.


Er zijn veel verschillende soorten hulpverlening:
 

 • online hulpverlening
 • een-op-eengesprekken of in groep
 • hulp door te praten of vooral door beweging, creativiteit of medicatie
 • hulp waarbij je een tijdje ergens anders verblijft of waarbij je steeds terug naar huis gaat
 • therapie die met je hele verhaal en je verleden aan de slag gaat
 • therapie waarbij je vaardigheden aanleert om je vaste patronen te doorbreken
 • therapie die ook je relaties met je familie en omgeving onderzoekt
 • therapie die meer op oplossingen in het hier en nu focust
 • ...


Te Gek!? maakte een overzicht van het aanbod aan hulpverlening in Vlaanderen. Je kan ook contact opnemen met het CAW in je buurt (via mail, chat, telefoon of op gesprek) om hier wegwijs in te raken. Wanneer je een vorm van hulpverlening hebt gekozen, bekijk je waar je deze kan krijgen in jouw omgeving en met jouw budget. Wanneer je van start gaat is het goed om voor elke sessie een voorbereiding te maken waarover je wil praten en wat je uit de sessie wil halen. Door zelf na te denken wat je wil bijleren uit het gesprek en ga je sneller vooruit.

Anker
soortenhulp

Ik dacht lang dat ik de enige was waar iets mis mee was. Het beeld dat je krijgt van mentale problemen, depressie… Wat ik voelde paste daar niet in. Ik dacht dat het bij mij niet ernstig genoeg was. Het is ook belangrijk om je eigen problemen serieus te nemen, ook als dat niet past binnen het beeld dat je ziet in de media of in je omgeving. Nu zou ik veel sneller iemand zoeken om mee te praten: vrienden of hulpverlening. Iets veiligs.

Carlien

Waar kan je terecht?

 

Anker
hulpverleningskanalen
persoon met megafoon met daarnaast '24/7', 2 personen die chatten via gsm, een persoon naast een telefoonhoorn waaruit 'help' komt

1) Luister- en infolijnen (gratis en vaak anoniem)

 • Iedereen met vragen over seksuele voorkeur en gender is welkom bij Lumi. Je kan anoniem en gratis bij onze opgeleide vrijwilligers terecht voor een gesprek. Zij luisteren graag naar je verhaal en vragen via telefoon, chat of e-mail


 • De Nederlandse tegenhanger van Lumi is Switchboard. Bij hen kan je ook chatten, mailen en bellen. In Nederland is er daarnaast ook Genderpraatjes, een luisterlijn voor jongeren die vragen hebben over gender. 


 • Met vragen rond het transgenderthema kan je ook gratis en anoniem terecht bij het Transgender Infopunt. Ze zijn telefonisch en via mail bereikbaar. Daarnaast kan je ook een afspraak maken met een medewerker voor een (online) gesprek. 


 • Speelt je religieuze of culturele achtergrond een belangrijke rol in je verhaal? Je kan bij Lumi terecht, maar ook bij Merhaba, een organisatie die zich richt op LGBT+ personen met een migratieachtergrond. Merhaba verwelkomt je ongeacht je gender, seksuele voorkeur,  huidskleur, etniciteit, nationaliteit, status en religie. Je bent gewoonweg welkom, als persoon. Merhaba is bereikbaar via telefoon, Whatsapp en e-mail


 • Er bestaan ook andere hulplijnen. Deze werken niet specifiek rond seksuele oriëntatie of gender, maar kunnen ook luisteren naar je verhaal. Alle gesprekken met hen zijn anoniem en gratis.

  • Tele-Onthaal luistert 24 uur op 24 uur, zeven dagen op zeven per telefoon en via chat kan je er elke avond en woensdag- en zondagmiddag terecht.

  • Awel is er specifiek voor kinderen en jongeren. Je kan hen contacteren via chat, telefoon of e-mail of je vragen op het forum stellen.

  • Wie het soms lastig heeft met alcohol, drugs, gamen of gokken, kan bellen, chatten en mailen met de Druglijn.

  • Maakte je geweld mee? 1712 is een hulplijn voor iedereen met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. 

  • Heb je vragen rond autisme? Je kan terecht op Autisme Chat.

  • Leerlingen en hun ouders met zorgen of vragen rond school, kunnen terecht op de CLBch@t.

  • Vragen of bezorgdheden over zwangerschapskeuzes? Je kan via mail, chat en telefoon terecht bij Fara.

  • Denk je soms aan zelfmoord? Bij de Zelfmoordlijn1813 staat er iemand voor je klaar om gratis en anoniem naar je te luisteren via telefoon, e-mail of chat. Op hun forum kan je je verhaal en ervaringen delen, of net lezen hoe anderen omgaan met hun zelfdodingsgedachten. Let op: de minimumleeftijd op het forum is 18 jaar. Kinderen en jongeren kunnen terecht op het forum van Awel.

  • Engelstaligen kan je verwijzen naar de CHS telefonische hulplijn. CHS staat voor 'Community Help Service', een non-profitorganisatie die er is voor de Engelssprekende buitenlandse bevolking van België. 

  • Télé-Accueil Bruxelles is een Franstalige telefoon- en chathulplijn. Zij zijn op ieder moment bereikbaar om een luisterend oor aan te bieden. 


 • Heb je geen zin om te praten met iemand, maar zit je wel met iets? Probeer de app 'Woebot(voor android of iphone). Dat is een Engelstalige chatbot, ontworpen om je door moeilijke tijden te helpen. 

2) Professionele hulpverleners (ook goedkope en gratis hulpverlening)

Heb je dringend hulp nodig? Ga naar de pagina Direct hulp!

 

Ben je op zoek naar een therapeut, een psycholoog, een seksuoloog ...? Lees over het verschil tussen al deze titels op Vindeentherapeut.be. Op de website van Te Gek!? vind je ook meer informatie over de verschillende soorten hulpverlening die er bestaan. 

 

Op zoek naar een hulpverlener met kennis over LGBTI+?

Lumi houdt een lijst bij met hulpverleners die aangeven ervaring te hebben met thema’s als seksuele oriëntatie of gender in hun praktijk. Je vindt deze hulpverleners terug in onze adressenlijst. We vroegen hen om op de hoogte te blijven van LGBTI+ gerelateerde thema's. Bij opname op onze lijst verklaarden ze bovendien dat ze zich blijvend willen inzetten om bij te leren voor onze LGBTI+ doelgroep, en bereid zijn om daarbij hun blinde vlekken weg te werken. Let op, niet elke persoon op onze lijst is een psychotherapeut of erkende psycholoog. Bij een erkend psycholoog staat steeds hun erkenningsnummer vermeld. 
 

Het Transgender Infopunt houdt een lijst bij van zorgverleners met expertise in transgenderthematiek, waaronder zorgverleners die psychische zorg voorzien. Deze zorgverleners nemen deel aan de intervisie geleid door hulpverleners uit genderteam van het UZ Gent. 

 

Wil je ruimer zoeken? Er bestaan verschillende websites waar je hulpverleners kan terugvinden:

 

 • Bij 'Vind een therapeut' en 'Vind een psycholoog' kan je inhoudelijk filteren op relevante trefwoorden zoals 'gender' en 'holebi specifieke problemen'. Een kandidaat voor de lijst op 'Vind een psycholoog' moet een geldig inschrijvingsnummer bij de psychologencommissie of een geldig visum "klinische psychologie" voorleggen om opgenomen te worden. Verder hanteert deze website geen kwaliteitscontrole voordat iemand toegelaten wordt op hun lijst.

 • Op 'Ik zoek hulp' kan je verschillende soorten hulpverleners vinden. Je vindt er bv. psychotherapeuten, seksuologen, psychologisch consulenten, erkende bemiddelaars, coaches, psychologen. Je kan in die lijsten eveneens filteren op ‘online hulpverlening’. Er zijn ook trefwoorden om op LGBTI+ thema's te filteren: 'moeilijkheden m.b.t. aanvaarding genderidentiteit', 'moeilijkheden m.b.t. aanvaarding seksuele identiteit', 'moeilijkheden m.b.t. coming out'.

 • Je kan ook een psycholoog vinden via het register van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. Zij hebben geen LGBTI+-specifieke trefwoorden (wel 'relatieproblemen' en 'seksualiteitsgerelateerde problemen'), maar voeren wel een kwaliteitscontrole uit voordat iemand toegelaten wordt op het register.

 • Via de website van de psychologencommissie kan je steeds controleren of iemand een erkende psycholoog is. Je kan ook rechtstreeks op de website een erkende psycholoog vinden. Er is geen mogelijkheid om op inhoudelijke trefwoorden te zoeken.

 

 

De kostprijs van therapie kan verschillen. Gemiddeld vraagt een therapeut 60 euro per uur. Bij sommige psychologen kan je mutualiteit een deel van de kost terugbetalen. Meer informatie hierover kan je vinden op de website 'Vind een therapeut'. Wanneer je een hulpverlener belt voor een afspraak, kan je meteen de kost bevragen. Voor veel mensen is de kost van een therapiesessie te hoog, daarom bestaat er ook goedkope en gratis hulpverlening:
 

 • Bij een Centrum Algemeen Welzijnswerk kan je gratis terecht voor een onthaal- en instapgesprek. Ook wanneer zij je verder begeleiden, betaal je een beperkt bedrag. Ze bekijken samen met jou wat mogelijk is. Daarbij houden ze rekening met je persoonlijk budget. Je kan bellen, chatten of mailen met iemand van het CAW of langsgaan tijdens de openingsuren of op afspraak. Bekijk de website van het CAW uit jouw regio

 • Ook Centra Geestelijke Gezondheidszorg voorzien dienstverlening aan een laag tarief. In een CGG kan je therapie volgen om met moeilijkheden te leren omgaan. Het standaardtarief bedraagt €11 per gesprek. Een CGG werkt bij voorkeur via een doorverwijzing van je huisdokter of een andere dienst. CGG's kunnen soms een wachtlijststop hebben voor nieuwe behandelingen. In dit geval blijven ze wel bereikbaar voor mensen die dringend hulp nodig hebben. Bekijk wat er mogelijk is in jouw regio op de CGGkaart.

 • CGG biedt daarnaast ook online hulp aan. Je kan gratis en, indien je dat wenst, anoniem in een hulpverleningstraject stappen of gebruik maken van een zelfhulpprogramma. 

 • Voor niet-Nederlandstaligen kan het klinische team van de non-profitorganisatie CHS (Community Help Service) een optie zijn. De werktaal van het Centrum is Engels, maar veel van hun hulpverleners werken ook in andere talen. Er geldt geen vaste prijs voor een consult. Bij het bepalen van de kosten worden verschillende factoren in overweging genomen. Niemand wordt er weggestuurd bij gebrek aan geld.  

3) Specifiek rond genderidentiteit en transgenderzorg

Heb je vragen rond je genderidentiteit en de mogelijke trajecten en ervaringen die hierrond bestaan?
 

 • Je kan gratis terecht bij het Transgender Infopunt met vragen rond het transgenderthema. Ze zijn telefonisch en via mail bereikbaar. Daarnaast kan je ook een afspraak maken met een medewerker voor een (online) gesprek. 

 • Het Gentse genderteam heeft een erg lange wachtlijst. Het Transgender Infopunt houdt een lijst bij van andere zorgverleners met expertise in de transgenderthematiek. Deze zorgverleners komen jaarlijks op supervisie bij het genderteam. Aan de hand van deze lijst kan je zelf je zorgtraject uitstippelen met de door jou gekozen hulpverleners. Deze lijst bevat de gegevens van onder andere verschillende specialisten waaronder endocrinologen en chirurgen, psychologen en stemcoaches. 
   

 • Daarnaast is het CAW Oost-Vlaanderen sinds 2019 het referentie-CAW voor transgender personen. Voor meer informatie, mail naar [email protected].
   

 • Ook praatgroepen kunnen veel betekenen. Je vindt een lijst met praatgroepen via Transgenderinfo en cavaria (filter op doelgroep 'transgender personen').

4) Specifiek voor jongeren

 • Het Jongeren Advies Centrum (JAC) is de jongerenversie van het CAW. Je kan in één van hun centra terecht op afspraak en tijdens de openingsuren of met hen bellen, chatten of mailen


 • De Overkophuizen zijn een veilige plek waar jongeren (tot 25 jaar) een luisterend oor vinden en beroep kunnen doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. Je kan in één van de huizen terecht tijdens de openingsuren om er anderen te ontmoeten. Daarnaast kan je ook iedere dag tussen 18u en 22u (behalve op zon- en feestdagen) met een medewerker chatten.

 • Bij TEJO kunnen jongeren tussen 10 en 20 jaar gratis en anoniem therapeutische begeleiding krijgen. Je kan tijdens de openingsuren terecht in een van hun TEJO-huizen. Je kan ook met hen bellen of mailen.

 • Online-Psyhulp is een intiatief van Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. Jongeren van 16 tot 23 jaar kunnen daar terecht voor een online, gratis en anoniem begeleidingstraject bij een professional. 

5) Specifiek voor leerlingen en studenten

 

 • Ga je naar de lagere of middelbare school? Voel je je slecht en vind je je draai niet? Heb je last van faalangst, gepest worden, moeilijkheden thuis, uitsluiting, moeilijke relaties, spijbelen, ouders in een scheiding, een ziekte, verdriet…? Dan valt naar school gaan niet mee. Je kan met al die zorgen of vragen terecht bij het CLB van je school of online, via de CLBch@t. Deze chat werkt niet specifiek rond seksuele oriëntatie of gender, maar ze kunnen ook luisteren naar je verhaal. Alle gesprekken met hen zijn anoniem en gratis.
   
 • Studeer je in het hoger onderwijs? Elke Vlaamse hogeschool en universiteit heeft studentenvoorzieningen. Dat zijn diensten die gratis ondersteuning bieden voor studenten die het kunnen gebruiken. Zo kan je terecht bij studentenbegeleiders of studentenpsychologen voor gratis en vertrouwelijke gesprekken wanneer je je niet goed in je vel voelt, problemen hebt in je relatie(s), in de knoop zit met jezelf, ... Ze kunnen je ook helpen bij het vinden van een hulpverlener buiten je school, en bekijken hoe dat financieel haalbaar kan zijn voor je. Studiebegeleiders, studiecoaches, studietrajectbegeleiders kunnen je helpen met specifieke studievaardigheden die je tijd in het hoger onderwijs minder stresserend kunnen maken, zoals een goede studieplanning. Studentenvoorzieningen kunnen je ook helpen bij het vinden van een studentenjob, een betaalbaar kot, het betalen van je studies, ... Zoek op wat de studentenvoorzieningen van jouw school voor je kunnen doen!

6) Meer ondersteuning

 • Zoek je morele ondersteuning of begeleiding? Bij huisvandeMens kan je dat vinden vanuit een vrijzinnig humanistische hoek. Bij hun professionele en vrijwillige morele consulenten kan je gratis een luisterend oor vinden. Zo'n consulent is geen therapeut. Het is wel iemand waarmee je in een veilige omgeving kan praten en reflecteren over levensvragen of ingrijpende levensgebeurtenissen. Vrijzinnig humanistisch betekent vanuit vrijheid, gelijkwaardigheid, persoonlijke invulling en een niet-godsdienstige levensvisie. De vrijwillige consulenten van huisvandeMens volgen dezelfde opleidingen en bijscholingen als de professionele consulenten en worden begeleid en opgevolgd. Op de website demens.nu vind je meer info over hun gespreksaanbod en de contactgegevens van elk huisvandeMens.

 • Meest up-to-date info: Contacteer het huisvandeMens in jouw buurt om te bekijken wat mogelijk is.

 

 • Werd je met geweld geconfronteerd? Meer informatie en hulpverlening vind je op de pagina negatieve ervaringen.

 

 

 • Eerder op zoek naar lotgenoten waar je steun bij kan vinden? Op de pagina Anderen ontmoeten lees je meer over hoe je nieuwe mensen ontmoet.
Anker
meer

Waar kan je vriend, partner of familie terecht?

Anker
hulpvooromgeving

Je ouders

Je ouders kunnen terecht op de pagina ouders

Je brussen/vrienden/familie

Wanneer het niet goed met je gaat, nemen familie of vrienden vaak zorg voor je op. Soms kunnen zij ook extra steun gebruiken.
 

Je partner

Ook je partner kan terecht bij Similes via Similes.be. Bekijk het overzicht van hun (online) activiteiten op hun website.

Een (ex-)partner van een transgender persoon kan ook ondersteuning vinden bij het partnerproject. Binnen dit partnerproject zijn er praatavonden en een buddyproject. Meer info bij Transgender Infopunt.

Je kinderen

Ook kinderen kunnen nood hebben aan ondersteuning wanneer hun ouders kampen met psychische moeilijkheden. Zij kunnen via de website van TeGek!? informatie en getuigenissen terugvinden. 

Kinderen die geadopteerd werden, zitten soms met vragen. Ze kunnen een anoniem luisterend oor, een persoonlijke buddy en verenigingen vinden via de chat a-buddy en Steunpuntadoptie.

Voor kinderen wiens ouder transgender is, bestaat er momenteel nog geen specifieke groep. Zij kunnen natuurlijk wel terecht bij Lumi en het Transgender Infopunt.

In het thema Gezin en ouderschap vind je meer informatie over kinderwens en vruchtbaarheid bij LGBT+ personen. Ook wie een transgender ouder is, zit soms met vragen over hoe om te gaan met hun kind. Op Transgenderinfo vind je tips hierover. 

Terug naar hoofdmenu