Waar vind je een LGBT+-vriendelijke therapeut of psycholoog?

Je zoekt een therapeut. Je hebt liefst dat deze vertrouwd is met het LGBT+ thema's. We durven ervan uitgaan dat alle therapeuten in Vlaanderen hun praktijk graag openstellen voor LGBT+'ers. Dat betekent daarom niet dat alle therapeuten vertrouwd zijn met specifieke situaties die vooral holebi’s meemaken.

 

In onze adreslijst vind je therapeuten die hebben aangegeven dat ze holebivriendelijk zijn. Dat deden ze door persoonlijke interesse, bijkomende opleiding of nog andere wegen. We proberen onze lijst zo actueel mogelijk te houden. We breiden hem ook graag uit met nuttige namen en adressen. Klopt sommige informatie niet meer? Laat het ons weten! Ontbreekt er een naam op de lijst? Bezorg die ons als kandidaat voor onze lijst.

 

Let op! ‘Therapeut’ is een ruime term. De titels psycholoog, psychotherapeut, therapeut, psychiater betekenen niet hetzelfde. Je ontdekt het verschil op Vindeentherapeut.be.

 

Tussen ziekenfondsen bestaan er verschillen wat betreft terugbetaling of tegemoetkoming voor psychologische hulp. Meer informatie hierover kan je vinden op de website Vindeentherapeut.be.

Terug naar hoofdmenu