Hoe draag ik zorg voor transgender leerlingen op onze school?

"In één van de secundaire scholen die ik begeleid vanuit het CLB is er een 14-jarige die fel worstelt met genderidentiteit. Hij/zij voelt zich eerder een jongen, maar ook soms een meisje. In zijn/haar familie is transgender blijkbaar absoluut taboe. Zo sterk dat er zelfs maar over praten absoluut niet kanDe leerling zit hier heel fel mee gewrongen. De eerste stap die hij/zij gezet heeft, is dit te bespreken met de leerlingbegeleider van de school. Zijn er suggesties hoe we met deze leerling verder kunnen? Wat kunnen we doen/ mogen we zeker niet doen?"

Kinderen en jongeren die openlijk gendervariante gevoelens hebben, stellen medewerkers op school vaak voor nieuwe vragen en uitdagingen. Hoe ga je om met een leerling die openlijk transgender is? Hoe zorg je voor een warm, verwelkomend, ondersteunend schoolklimaat? Hoe voorkomen je eventueel pestgedrag?

 

De brochure Trans*@school biedt antwoorden op veel van de eerste vragen die scholen zich stellen. Het is zinvol voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers, ... Je vindt de brochure, samen met ander interessant materiaal in de webshop van çavaria. Op de Nederlandse website School & Veiligheid vind je de brochure 'Waar begin je?'. Daarin lees je hoe je aandacht voor seksuele diversiteit (holebi en transgender) op school doet werken. Je kan de brochure gratis bestellen of downloaden via de website.

 

Uiteraard is elke leerling anders. Dat geldt evengoed voor elke transgender leerling. Misschien beantwoordt een brochure niet al je vragen. Weet dat çavaria ook vormingen voor leerkrachten aanbiedt over dit onderwerp. Dat kan voor enkele leerkrachten of een heel schoolteam. Vormingen worden steeds op maat van de school gemaakt. Meer informatie vindt je op www.schooluitdekast.be.

 

Wil je meer weten over de ervaringen van LGBT+ scholieren in Vlaanderen? Çavaria publiceerde in 2018 de resultaten van de Vlaamse LGBT+ Schoolklimaat Enquête 2016-2017 in een Nederlandstalige brochure. Het vat samen wat deelnemers aan de online enquête invulden over hun schoolervaringen tijdens het schooljaar 2016-2017. Op die manier werd de aanwezigheid van negatief LGBT+ taalgebruik en gedrag zoals pestervaringen en geweld op school in kaart gebracht. De enquête bevroeg ook welke elementen binnen de school bijdragen aan negatieve schoolervaringen en in hoeverre deze negatieve ervaringen invloed hebben op hun schoolverbondenheid en - prestaties. In de publicatie vind je er ook welke elementen kunnen bijdragen aan een positief schoolklimaat. De Nederlandstalige brochure die çavaria publiceerde is een samenvatting. Het volledige Engelstalige onderzoek kan je terugvinden via cavaria.be/enquete-schoolklimaat.