Hoe trouw je met je buitenlandse partner in België?

“Ik heb via Skype gevraagd om met mij te trouwen. Niet erg romantisch misschien, maar het voelt zo juist! Ik zie alleen door het bos de bomen niet meer … al die paperassen maken het er niet romantischer op."

 

>> English version: Which steps do I have to take to marry my foreign partner? <<

 

Stap 1: een visum aanvragen

De documenten die nodig zijn om naar België te komen om te trouwen, verzamel je best op voorhand. Alle documenten moeten gelegaliseerd en vertaald worden. Partners uit een niet-visumplichtig land kunnen legaal naar België reizen met een geldig nationaal paspoort. Een partner die wel visumplichtig is, heeft een visum nodig.

 

Bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat in het herkomstland vraag je een visum type C "met het oog op het afsluiten van een huwelijk in België" aan. Dat blijft 90 dagen geldig. In die tijd dient de partner naar België te komen en moet het huwelijk voltrokken worden.

 

Het visum is pas verkrijgbaar nadat je een huwelijksaangifte in België hebt gedaan. Als Belgische partner kan je die aangifte alleen doen. De niet-Belgische partner moet schriftelijk verklaren dat die/hij/zij toestaat dat de Belgische partner de aangifte doet bij de burgerlijke stand van de gemeente waar die/hij/zij woont. Je stuurt nadien het bewijs van de huwelijksaangifte op naar de niet-Belgische partner. De documenten die de niet-Belgische partner moet voorleggen om een visum te kunnen krijgen, vind je terug op de website van Buitenlandse Zaken.

Stap 2: de aankomst in België

Binnen de drie dagen na aankomst in België, moet je niet-Belgische partner een aankomstverklaring afleggen op het gemeentehuis van hun verblijfplaats. Je partner ontvangt "Bijlage 3" en kan daarmee 90 dagen wettig in het land verblijven.

Stap 3: het huwelijk

Het burgerlijk huwelijk wordt het best voltrokken tijdens het verblijf van 90 dagen. Als dat niet gebeurt, kan je de Dienst Vreemdelingenzaken vragen om het verblijfsdocument te verlengen, (en als je dat doet, is het aangeraden om je aanvraag zelf ook aangetekend te verzenden naar Dienst Vreemdelingenzaken) maar meestal verlengt de administratie dit niet. Het huwelijk mag ten vroegste voltrokken worden op de 14de dag na de datum van de opmaak van de huwelijksaangifte en ten laatste zes maanden na de veertiende dag na de aangifte. Er zijn een aantal documenten nodig om te kunnen trouwen. Die vind je op de website van Buitenlandse Zaken.

Terug naar hoofdmenu