Kan een leerkracht ontslagen worden omdat die holebi of transgender is?

In theorie kan dit niet. Het is wettelijk verboden. Bovendien ondertekenden alle onderwijskoepels in 2012 een verklaring over een beleid met betrekking tot gender en seksuele geaardheid in het onderwijs. Vroeger gold een soort don't ask don't tell beleid. Dat is sinds de ondertekening van die verklaring niet langer het geval. Sinds 23 oktober 2012 is ontslag in het onderwijs op basis van je seksuele oriëntatie of genderidentiteit niet mogelijk. Helaas zijn er in de praktijk veel manieren om iemands contract niet te verlengen of een vaste benoeming uit te stellen... Dat betekent gelukkig niet dat angst voor ontslag steeds nodig of gegrond is.

Terug naar hoofdmenu