Cijfers 2019

Ik zou willen dat ik in een keer de wereld kon omtoveren naar een verdraagzaam regenboogparadijs waar iedereen gewoon openminded is, maar dat gaat natuurlijk niet. Mijn vrijwilligerswerk bij Lumi voelt als the next best thing: mijn steentje bijdragen om personen die het nodig hebben een hart onder de riem te steken.

- Een anonieme vrijwilliger van Lumi

Wie contacteerde Lumi?

We bieden onze oproepers de veiligheid van anonimiteit. Ze hebben daarbij de keuze om onder andere hun leeftijd en genderidentiteit te vermelden, of voor zichzelf te houden. We kennen de genderidentiteit van de meerderheid van onze oproepers, zo'n 80%. We kennen de leeftijd van slechts 40% van onze oproepers. 

Anker
oproepers

Genderidentiteit (20% onbekend)

Zowel mannen, vrouwen als non-binaire mensen doen een beroep op Lumi. Een deel is zoekende. Sommige mensen geven aan transgender te zijn.

In 2019 was de genderverdeling* van onze oproepers:

 • 46% vrouw, waarvan minimaal (zo aangegeven door oproeper zelf) 8% transgender vrouw
 • 46% man, waarvan minimaal (zo aangegeven door oproeper zelf) 4% transgender man
 • 3% zoekend naar hun genderidentiteit
 • 3% transgender, non-binair, agender, of een andere genderidentiteit

*Deze cijfers houden enkel rekening met de oproepers waarvan we de genderidentiteit kennen.

Leeftijd (60% onbekend)

In 2019 was de leeftijdsverdeling** van onze oproepers:

 • 1,3% jonger dan 12 jaar
 • 3,1% 12-13 jaar
 • 19,6% 14-15 jaar
 • 17,2% 16-17 jaar
 • 10,7% 18-20 jaar
 • 10,7% 21-25 jaar
 • 19,3% 26-35 jaar
 • 7,3% 36-45 jaar
 • 5,7% 46-55 jaar
 • 3,4% 56-65 jaar
 • 1,6% 66-75 jaar

Vergeleken met 2018 was er in die kleine helft van gekende leeftijden een stijging van 10,9% in de categorie 14-17 jarigen. De categorie 18-25 jaar daalde met 6,4%. De leeftijden 26-35 namen toe met een kleine 3,5% terwijl 36-45 jaar 6,8% daalde. De meeste nood voor een gesprek lijkt dus nog steeds te komen van de leeftijden 14-35.

 

**Deze cijfers houden enkel rekening met de oproepers waarvan we de leeftijd kennen.

Gespreksthema's

Het meest voorkomende gespreksthema was zoals steeds seksuele oriëntatie (38,2%). In 2019 nam biseksualiteit een opvallende plaats in. 1 op 2 gesprekken over aanvaarding ging over bi. In 2018 was dat nog 1 op 5. In totaal ging 7% van al onze gesprekken (ook) over biseksualiteit.

Anker
themas

Het aandeel gesprekken dat expliciet draait rond genderidentiteit (12,9%) nam opnieuw toe. De meerderheid van die gesprekken ging over het ontdekken, uitzoeken en aanvaarden van de genderidentiteit. Vervolgens kwamen vragen rond genderexpressie en travestie of crossdressing naar voren. Pas daarna volgden de vragen rond coming-out.

 

Relaties in de breedste zin van het woord was de tweede grootste categorie (29,5%). Daaronder vallen relaties met ouders, vrienden, familie maar ook dating, het einde van een partnerrelatie en verliefdheid. Ook op seksualiteitsbeleving (13,3%) zoals eerste seksuele ervaringen, seksuele voorkeuren, en fantasieën gingen heel wat gesprekken in.

 

Welzijn en gezondheid bleef zoals steeds een belangrijke categorie (13,2%). 7,4% van de gesprekken ging expliciet over mentaal welzijn, waaronder zaken als eenzaamheid, angst, depressie, zelfdoding, zelfverminking, stress en burnout.

Het aantal gesprekken over discriminatie en geweld (9,8%) bleef ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Het aandeel van pestsituaties daarin daalde.

Telefoon, chat of mail?

Anker
kanalen

In 2019 was de verdeling*** van onze gesprekken:

 • 41% via mail
 • 31% via chat
 • 28% via telefoon

Vergeleken met 2018 steeg het aandeel van mail en daalde het aantal telefoongesprekken.

***De verhoudingen hierboven tonen niet alles. Deze percentages tonen enkel de gesprekken die ons vrijwilligersteam kon aannemen. We weten dat er in 2019 meer vraag was naar chatgesprekken dan er aanboden konden worden. Heel wat mensen wilden een gesprek, maar werden geconfronteerd met een lange wachttijd en haakten af, of met de boodschap dat alle lijnen bezet waren. In 2020 steken we op de chat een tandje bij.

Nieuwe chatsoftware: winst voor & achter de schermen

In 2019 namen we nieuwe software in gebruik. Onze chat is nu sneller, gebruiksvriendelijker en ziet er frisser uit. Ook achter de schermen is er winst. Dankzij de nieuwe chatsoftware konden we bevestigen dat er chatters op hun gesprekshonger blijven zitten, terwijl er aan de telefoon een overcapaciteit is. In 2020 verhogen we daarom de chatcapaciteit. We vervangen vanaf half maart alvast de telefoonpermanentie op donderdag door een versterkte chatpermanentie.

Lumi.be steeds drukker bezocht

Op Werelddag suïcidepreventie 2019 lanceerden çavaria, het Transgender Infopunt (TIP) en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) nieuwe websites die holebi’s en transgender personen hulp bieden bij psychische problemen. Op onze website lumi.be staan sindsdien tools en videogetuigenissen om holebi’s, transgender personen, hun ouders en hulpverleners op weg te helpen.

Anker
website

Onze nieuwe, uitgebreide website biedt inzicht in stressfactoren die holebi’s en transgender personen kunnen ervaren en leiden hen naar tools en hulp om hiermee om te gaan. In een vijftiental filmpjes met unieke getuigenissen vertellen holebi’s en transgender personen hoe zij omgaan met zelfaanvaarding, het vinden van een netwerk, waar zij tegenaan lopen en wat hen helpt of heeft geholpen in moeilijke momenten. Er is ook een apart luik voor ouders en een specifieke rubriek voor hulpverleners. Het bereik van onze website is sindsdien vele malen gegroeid!

Het aantal unieke paginaweergaves van onze website steeg in 2019 opnieuw aanzienlijk, naar 125.824.

 

In 2018 was dat nog 69.590.

Meer weten?

Deze pagina biedt een greep uit ons jaarverslag. Wil je meer weten? Lees ons volledige jaarverslag van 2019.

Terug naar hoofdmenu