Koop een dag

Onze werking kan niet overleven zonder giften. Uw steun blijft broodnodig. Met deze symbolische actie kan u een werkingsdag of -week van Lumi steunen. 

Alvast van harte bedankt!
 

Mijn gegevens

Uw gegevens komen terecht in het bestand van Holebifoon vzw (Kammerstraat 22, 9000 Gent). Ze zijn bestemd om uw meter/peterschap te beheren en u op de hoogte te houden van onze initiatieven (in neutrale envelop). U heeft uiteraard het recht deze gegevens te verbeteren.

 

Mijn gift

,00 euro

Als het totaal van jouw giften op jaarbasis minstens 40 euro bedraagt, ontvang je een fiscaal attest bij het begin van het volgende jaar. Zo geniet je 45% belastingvermindering op je steunbijdrage.

Mijn betaalwijze
Opmerkingen