Ik ken een LGBTI+'er die zich onveilig voelt in hun land. Kan ik helpen?

Niet overal is het even veilig voor mensen die holebitransgender of intersekse zijn. Sommige landen schenden hun mensenrechten. Op sommige plaatsen is seks verboden die niet tussen een man en een vrouw is. Op anderen plaatsen is het wettelijk wel oké, maar hebben mensen nog veel vooroordelen. Ook dat kan gevaarlijk zijn. Niet elk land kan of wil de holebi, intersekse en transgender personen die er wonen beschermen.

 

Je kent iemand die in het buitenland woont en zich onveilig voelt. Je kennis wordt vervolgd of bedreigd omwille van hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Je wil iets doen om te helpen. Wat kan je doen? Waar begin je? Wat weet je best voor je hulp zoekt?

 

Het is belangrijk om te beseffen dat elke situatie, elk land, en elke persoon anders zijn. Het kan dat twee mensen uit hetzelfde land toch best twee verschillende aanpakken volgen. Je kennis die zich onveilig voelt, schat het best de situatie in. Luister naar hun verhaal. Vraag wat voor hen een passende oplossing zou zijn. Ga er niet vanuit dat je hun situatie kent. Denk niet dat je weet wat iemand anders nodig heeft. Je kan iemand begeleiden in hun zoektocht naar veiligheid, maar niet in hun plaats beslissen wat ze moeten doen.

Je kennis wil in hun land blijven

Je kennis is een activist voor holebi-, intersekse- en transgenderrechten of een mensenrechtenverdediger. Hun plan is om (voorlopig) in hun eigen land te blijven wonen. Mensen kunnen door hun activisme meer risico lopen. Daarom zijn er organisaties die activisten helpen om zich beter te beschermen.

Protection International en Front Line Defenders bieden praktische middelen en strategieën aan voor activisten die hun veiligheid willen vergroten. Protection International heeft Protection Desks in een aantal landen. Front Line Defenders heeft een noodlijn en een praktisch werkboek over veiligheid. ILGA-Europe heeft sinds december 2012 een programma 'Dignity for All'. Dat biedt noodfondsen en begeleiding voor mensenrechtenverdedigers in nood. Daarnaast zijn in heel wat landen mensenrechtenorganisaties en verenigingen voor holebi en transgender personen actief. Deze organisaties vind je via ILGA. Dat is de wereldkoepel van holebi- en transgenderverenigingen.

Je kennis wil hun land ontvluchten

ORAM is gespecialiseerd in de bescherming van uitzonderlijk kwetsbare vluchtelingen, inclusief LGBTI-vluchtelingen. Op hun website vind je algemene informatie terug over het aanvragen van asiel. Daarnaast bieden zij een overzicht van organisaties en hulpgroepen in de buurt aan die mensen ondersteunen bij het verlaten van hun land

 

Het is in België mogelijk om asiel aan te vragen op basis van je seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Iemand die in hun land vervolgd wordt omwille van hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit, kan daarvan gebruik maken. Als je kennis besluit hun land te ontvluchten, kan die dus mogelijk in België asiel krijgen.

 

Let op! Een asielaanvraag indienen en aanvaard worden, is niet zo eenvoudig. Door Europese afspraken kan iemand niet zomaar kiezen in welk land die asiel aanvraagt. Die Europese afspraken heten de Dublin-verordening. Meer informatie over de Dublin-verordening vind je op de website van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Fedasil.be. Weet ook dat niet iedereen een erkenning als vluchteling krijgt en een asielprocedure zwaar kan zijn. De meerderheid van asielaanvragen in België wordt afgewezen. Helaas gebeurt die afkeuring soms op basis van stereotiepe beoordelingen van dossierbehandelaars. Je kan echter na een afkeuring van je dossier opnieuw een aanvraag doen. Je rechten en mogelijkheden in dat geval vind je terug in de brochure 'Code 207 No Show'. In het rapport 'Internationale bescherming van holebi’s in België' van Vluchtelingenwerk Vlaanderen bevat heel concrete tips voor iedereen die iemand bijstaat die omwille van seksuele oriëntatie internationale bescherming vraagt.

 

Hoe zorg je ervoor dat je kennis zo veel mogelijk kans heeft op een positieve uitkomst? Wees voorbereid. Neem van bij de start van de asielprocedure contact op met organisaties en advocaten die al eerder holebi, intersekse of transgender asielzoekers begeleidden. Win juridisch advies in over asiel voor holebi, intersekse en transgender personen bij de Vluchtelingen Infolijn van Vluchtelingwerk Vlaanderen. Informatie verzamelen over de situatie van holebi, intersekse en trans personen in het land dat je kennis wil ontvluchten, kan ook zeker nuttig zijn. Verzamel zo veel mogelijk informatie en begin er zo vroeg mogelijk aan. Bezorg alle documenten die kunnen aantonen waarom je kennis hun land wilde ontvluchten zo snel mogelijk aan de asielinstanties. Blijf je zitten met vragen voor een specifieke case? Je kan ook de helpdesk van het agentschap Integratie en Inburgering contacteren.

Terug naar hoofdmenu