Cijfers 2020

Wie contacteerde Lumi?

We bieden onze oproepers de veiligheid van anonimiteit. Ze hebben daarbij de keuze om onder andere hun leeftijd en genderidentiteit te vermelden, of voor zichzelf te houden. Van 78% van onze oproepers kennen we de genderidentiteit. Van 58% van onze oproepers kennen we de leeftijd. 

Anker
oproepers

Genderidentiteit (22% onbekend)

Zowel mannen, vrouwen als non-binaire mensen doen een beroep op Lumi.

 

Een deel is zoekende. Sommige mensen geven aan transgender te zijn.

 

In 2020 was de genderverdeling* van onze oproepers:

 • 40% vrouw, waarvan minimaal (zo aangegeven door oproeper zelf) 7% transgender vrouw
 • 45% man, waarvan minimaal (zo aangegeven door oproeper zelf) 4% transgender man
 • 8% zoekend naar hun genderidentiteit
 • 7% transgender, non-binair, agender, of een andere genderidentiteit

*Deze cijfers houden enkel rekening met de oproepers waarvan we de genderidentiteit kennen.

Leeftijd (42% onbekend)

In 2020 was de leeftijdsverdeling** van onze oproepers:

 • 1,7% jonger dan 12 jaar
 • 5,7% 12-13 jaar
 • 13,3% 14-15 jaar
 • 13,3% 16-17 jaar
 • 16,8% 18-20 jaar
 • 15% 21-25 jaar
 • 15,7% 26-35 jaar
 • 9,6% 36-45 jaar
 • 5,5% 46-55 jaar
 • 2,8% 56-65 jaar
 • 0,7% 66-75 jaar
 • 0,1% ouder dan 75 jaar

In 2020 zagen we een brede spreiding van de verschillende leeftijden. We noteerden meer oproepers die 14 jaar of jonger zijn en meer 36-45 jarigen. De categorie 46+ bleef procentueel gelijkaardig. Waar de voorbije jaren 14-15 jarigen en 26-35 jarigen piekten boven de anderen, zien we in 2020 een gelijkmatigere verdeling met hogere percentages bij de leeftijden 18-25.

 

**Deze cijfers houden enkel rekening met de oproepers waarvan we de leeftijd kennen.

Gespreksthema's

Het meest voorkomende gespreksthema was opnieuw seksuele oriëntatie (33,4%). De meerderheid van die gesprekken ging over het ontdekken of uitzoeken van de seksuele oriëntatie. Vervolgens kwam coming-out naar voren, gevolgd door aanvaarding van de oriëntatie. 3,3% van de gesprekken uit de categorie seksuele oriëntatie ging over aseksualiteit. 

 

Anker
themas

Relaties in de breedste zin van het woord was de tweede grootste categorie (28,5%). Daaronder vallen relaties met ouders, vrienden, familie maar ook dating, het einde van een partnerrelatie en verliefdheid. 

 

Het aandeel gesprekken dat expliciet draait rond genderidentiteit en -expressie is opnieuw toegenomen, met wel 10%. Daarmee is het nu het derde meest voorkomende thema terwijl het in 2019 nog op de vijfde plaats stond. De meerderheid van deze gesprekken ging over het ontdekken of uitzoeken van de genderidentiteit. Vragen rond coming-out werden vaker gesteld dan in 2019, terwijl vragen rond aanvaarding daalden.

 

Welzijn en gezondheid bleef zoals steeds een belangrijke categorie (13,2%) en steeg zoals verwacht tijdens het Coronacrisis van 2020. 11,6% van al onze gesprekken ging o.a. over angst, depressie, eenzaamheid, zelfdoding of zelfverwonding. 41% van al onze gesprekken over mentale gezondheid ging (ook) over zelfdodingsgedachten. Autisme en andere beperkingen waren in zo'n 3% van al onze gesprekken een factor. 

Het aantal gesprekken over discriminatie en geweld (10,6%) bleef ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Het aandeel van pestsituaties in deze categorie steeg. Het merendeel van pestscenario's speelden zich af in de schoolcontext

 

Verdubbeling van de chatcapaciteit

Toen de eerste lockdown in België in 2020 werd aangekondigd besloten we bij Lumi om onze bereikbaarheid uit te breiden, om op die manier zo veel mogelijk mensen met nood aan een luisterend oor een gesprek te kunnen bieden.

 

Onze openingsuren bleven dezelfde, maar we verdubbelden het aantal chatbeantwoorders per avond, voor zo lang dat haalbaar was voor ons vrijwilligersteam. Zij staken enthousiast een tandje bij op vlak van hun engagement. De stijging in aantal gesprekken was meteen duidelijk, zeker op de chat en in onze mailbox.

Telefoon, chat of mail?

Anker
kanalen

In 2020 was de verdeling*** van onze gesprekken:

 • 46,8% via mail 
 • 38% via chat
 • 15,2% via telefoon

Vergeleken met 2019 steeg het aandeel van mail en chat terwijl het aantal telefoongesprekken daalde.

 

 

***De verhoudingen hierboven tonen niet alles. Deze percentages tonen enkel de gesprekken die ons vrijwilligersteam kon aannemen. Hoewel we in 2020 zoveel mogelijk hebben ingezet op de verdubbeling van onze chatbezetting ten opzichte van 2019, konden we helaas nooit geheel tegemoetkomen aan de vraag om een chatgesprek. Als we alle tijdens onze openingsuren ‘gemiste’ chatters toch een gesprek hadden kunnen bieden, dan hadden we ruim de helft (57%) meer chats gevoerd in 2020.

Lumi.be steeds drukker bezocht

Op lumi.be staan tools en videogetuigenissen om holebi’s, transgender personen, hun ouders en hulpverleners op weg te helpen. De website biedt inzicht in stressfactoren die holebi’s en transgender personen kunnen ervaren en leiden hen naar tools en hulp om hiermee om te gaan. Het bereik van onze vernieuwde website is sedert de lancering in 2019 sterk gegroeid!

Anker
website

Het aantal unieke paginaweergaves van onze website steeg in 2020 opnieuw aanzienlijk, naar 162.375.

 

In 2019 was dat nog 125.824.

 

De piek- en dalperiodes werden in 2020 mee bepaald door de Coronacrisis. We zagen vooral een stijging in het aantal bezoekers tijdens de eerste lockdown en in de periode van 29 november tot 5 december

Meer weten?

Deze pagina biedt een greep uit ons jaarverslag. Wil je meer weten? Lees ons volledige jaarverslag van 2020.

Terug naar hoofdmenu